Als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving komt er veel op u af. Bijvoorbeeld als u iets wilt bouwen of verbouwen of een bedrijf wilt starten. Misschien heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen bij de gemeente. Hier leest u hoe u zich goed kunt voorbereiden en wat u moet doen.

Kleine (ver)bouwplannen

Heeft u als inwoner of eigenaar van een bedrijf een plan voor uw huis, tuin of bedrijf? Wilt u iets verbouwen of een stuk grond anders gebruiken? Bijvoorbeeld een verbouwing van uw huis, ander gebruik van de garage of een dakkapel? Het gaat dan om een klein initiatief. U moet misschien een omgevingsvergunning aanvragen. Kijk eerst of u deze vergunning nodig heeft.

Check of u een vergunning nodig heeft

Vergunningcheck doen > https://omgevingswet.overheid.nl/home(externe link)
Deze check is gratis.

Omgevingsvergunning direct aanvragen

Weet u al zeker dat een vergunning nodig is? Bent u er ook zeker van dat u de vergunning krijgt voor uw plan? Dien dan direct een aanvraag in bij het Omgevingsloket.

Vergunning aanvragen(externe link)

Kosten

Aan een aanvraag zijn kosten verbonden (leges). De hoogte hiervan is afhankelijk van uw plan. Voor een inschatting van deze kosten bekijkt u onze legesverordening(externe link).

Grote (ver)bouwplannen

Heeft u een groter plan, een project, bijvoorbeeld voor de bouw van meerdere woningen, of een uitbreiding van een bedrijf of plannen voor een zonnepanelenveld? Vraag dan om planologische medewerking. Kijk voor meer informatie op Regels op de kaart(externe link).


Een belangrijke criterium voor de gemeente om mee te werken met uw principeverzoek is de Omgevingsvisie. Mocht de gemeente meewerken dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. via een vergunning
  2. via een aanpassing van het Omgevingsplan

Meer informatie

Wilt u weten wat op uw perceel of in een ander gebied de regels en de algemene mogelijkheden zijn? Kijk dan op de website van de Omgevingswet naar Regels op de kaart(externe link).