Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente. U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar. 

Voor het doorgeven van uw verhuizing naar het buitenland moet u persoonlijk komen. Maak hiervoor een afspraak. Woont u met meerdere personen op een adres en verhuist niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Afspraak maken verhuizen naar het buitenland

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

Hoe werkt het?

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Check wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite.

U geeft uw vertrek maximaal 5 dagen van te voren door aan de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie door:

 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • de datum van emigratie

Let op

U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Samenwonenden moeten dus ieder voor zich hun adreswijziging doorgeven of kunnen elkaar schriftelijk machtigen.link naar pdf bestand

Hoe lang duurt het?

De gemeente past uw gegevens direct aan.

Extra informatie

Het is bij de gemeente niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een loket voor Registratie Niet-Ingezetenen (RNI-loketten).