Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag dat wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u gaat werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, in de kinderopvang, bij een financiële instelling, in de vervoersbranche of beveiliging.