Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag dat wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u gaat werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, in de kinderopvang, bij een financiële instelling, in de vervoersbranche of beveiliging.

Wat heb ik nodig?

Online doorgeven

Persoonlijk doorgeven

U kunt de verklaring omtrent het gedrag ook persoonlijk aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. 

Afspraak maken VOG aanvragen

Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente, heeft u het volgende nodig:

 • Een door de organisatie/instelling en uzelf ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Pinpas of contant geld

Iemand anders machtige

Als iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

Hoe werkt het?

U kunt een VOG op 3 manieren aanvragen.

VOG aanvragen via de gemeente

Online VOG aanvragen

U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie.

 • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt.
 • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD.
 • U controleert de gegevens.
 • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

VOG direct aanvragen bij Justis

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

 • niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP)

VOG RP aanvragen voor bedrijf, vereniging of stichting

Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen bij Justis. Dit kan niet bij de gemeente. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een VOG via de gemeente zijn € 41,35.

Hoe lang duurt het?

 • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.

Extra informatie

 • Voor medewerkers in de kinderopvang en eigenaren (houders) van een kinderdagverblijf zijn er speciale VOG-aanvraagformulieren.
 • Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG.
 • Als u in het buitenland gaat wonen of werken en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

 • een toekomstige werkgever hierom vraagt;
 • u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt;
 • u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt;
 • u een visumaanvraag doet;
 • u lid wilt worden van een schietvereniging;
 • u verhuist naar het buitenland.

Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog. U kunt zelf kijken of u voor een VOG in aanmerking komt. Justis ontwikkelde hiervoor de VOG-check. Deze check berekent  of u een hoge, gemiddelde of lage kans hebt op een VOG. Deze check is anoniem. Uw gegevens worden niet opgeslagen.