Voor alle inwoners, bedrijven en instellingen gelden regels. Er zijn landelijke regels, maar ook lokale regels. Deze lokale regels kunnen door de gemeenteraad worden vastgesteld, dan noemen we ze verordeningen. Ook het college van burgemeester en wethouders kan regels vaststellen, meestal in de vorm van een beleidsregel.

Bekijk alle actuele verordeningen en (beleids)regels van de gemeente Heumen

Enkele oudere beleidsregels zijn nog niet gedigitaliseerd. U kunt ze in pdf bekijken.

Bekijk de beleidsregels van de gemeente Heumen (in pdf)