Wat mag wel en niet in het riool?

Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd, zodat het weer schoon terug kan in de natuur. Je kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier! Meer lezen? Kijk op de website nietinhetriool.nl.

 

Goed rioolgebruik voorkomt problemen

Alles wat er door de gootsteen of het toilet gespoeld wordt, komt in het riool terecht. Zolang het om huishoudelijk afvalwater van afwas, douche of toiletbezoek gaat, is dat prima. Daar is het riool voor bedoeld. Via het riool gaat dit afvalwater naar een zuiveringsinstallatie die het behandelde afvalwater in de rivier loost. Het gaat mis als ook bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes, frituurvet, verfresten of medicijnen in het riool komen. Dit veroorzaakt verstopping en verstoringen in het zuiveringsproces. Terwijl een goed werkend riool en een zo goed mogelijke werking van de rioolwaterzuivering juist zo belangrijk zijn voor de volksgezondheid.

Draag uw steentje bij: gebruik het riool alleen waarvoor het bedoeld is! 

Doekjes? Niet in het riool!

Er zijn regelmatig verstoppingen in de rioolgemalen door vezeldoekjes, billendoekjes en vochtige doekjes die door het toilet gespoeld worden. Binnen onze gemeente is een aantal locaties waar zich regelmatig verstoppingen voordoen, zoals op het bedrijventerrein aan de Sluisweg in Malden en in het rioolgebied Schappeveld en omgeving in Overasselt. De kosten om de verstoppingen te verhelpen lopen hoog op. Daarnaast zijn een goed werkend riool en een zo goed mogelijke werking van de rioolwaterzuivering belangrijk voor de volksgezondheid. Tip: Zet een prullenbak naast de wc en help mee aan een goed werkend riool!

(Frituur)vet? Niet in het riool!

(Frituur)vet in het riool zorgt ervoor dat buizen en pompen verstopt raken en vastlopen. Vooral rond de jaarwisseling zien wij veel meer vet in het riool verdwijnen dan gebruikelijk. Dit zorgt voor problemen en hoge schade. Gooi gebruikte vet, frituurvet of olie dus niet in de gootsteen of het toilet. Frituurvet is een grondstof die hergebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor biobrandstof. Giet het (frituur)vet of de olie terug in een plastic fles of leeg pak melk en breng het naar de milieustraat of naar één van de inzamelcontainers binnen de gemeente, op de pagina van 'frituurvet recycle het' staat waar deze inzamelcontainers zijn..

Medicijnen? Niet in het riool!

Medicijnen in het riool verstoren het waterzuiveringsproces. Medicijnen die u niet meer gebruikt, of die oud zijn, levert u in bij de apotheek.

Verf(resten)? Niet in het riool!

Wist u dat het lozen van verf(resten) in het riool het waterzuiveringsproces verstoort? De schadelijke stoffen die er niet uit gehaald worden, komen uiteindelijk in het milieu terecht. Hierdoor kan het bijvoorbeeld gebeuren dat er, na het zuiveren, probleemstoffen via het oppervlaktewater uiteindelijk in ons drinkwater terecht komen. Niet alleen verf(resten), maar ook oplosmiddelen, terpentine, kwastreiniger en afgewerkte olie kunnen schadelijk zijn. Klein chemisch afval, zoals verf(resten) kunt u inleveren bij de milieustraat.