Welstand: regels en toetsing

Wilt u een bouw- of verbouwplan uitvoeren waarvoor u een vergunning nodig heeft? Dan kan het zijn dat uw plan aan welstandscriteria wordt getoetst. Hier leest u hoe u kunt nagaan of dat het geval is, en wat deze criteria vervolgens inhouden.

Wat zijn welstandcriteria?  

Welstandscriteria zijn eisen waaraan het uiterlijk van nieuwe gebouwen of andere vergunningplichtige bouwwerken moet voldoen. Deze gaan bijvoorbeeld over de plaatsing en vorm van het gebouw of over de materialen en kleuren die worden gebruikt. Hiermee wil de gemeente zorgen dat een bouwwerk goed binnen de omgeving past.

Vooroverleg aanvragen

Heeft u een omgevingsvergunning nodig, en wilt u weten of uw plan haalbaar is? De ODRN behandelt vooroverleggen voor inwoners en bedrijven van Beuningen, Heumen en Berg en Dal. Zij kunnen een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Het moet dan om een concreet plan gaan. Ook moet u documenten aanleveren, waarmee zij de toets aan de geldende regels kunnen uitvoeren. De ODRN toetst uw plan vervolgens op haalbaarheid. Kijk op https://www.odregionijmegen.nl/kennisbank/vooroverleg 

Wanneer wordt aan welstandscriteria getoetst? 

Of uw bouwplan aan welstand wordt getoetst, is afhankelijk van het soort bouwwerk en de locatie waar u bouwt.

  • Een nieuw hoofdgebouw, zoals een woning of bedrijfsgebouw, wordt altijd aan welstandscriteria getoetst.
  • Bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is worden aan welstand getoetst als de bouw hiervan plaatsvindt in welstandsgebied.
  • Onder bepaalde voorwaarden zijn dakkapellen, erfafscheidingen en  bijgebouwen welstandsvrij.  
  • Vergunningvrije bouwwerken zijn altijd welstandsvrij. 

Hoe weet ik of ik in welstandsgebied bouw? 

U kunt nagaan of u in welstandsgebied bouwt door uw bouwlocatie op te zoeken op de Welstandskaart gemeente Heumenlink naar pdf bestand.

Als vuistregel kunt u aanhouden dat het buitengebied in principe allemaal welstandsgebied is. In de kernen zijn dit alleen de gebouwen die aan de historische wegen liggen. 

Welstandsvrije bouwwerken

Vergunningvrije bouwwerken zijn altijd welstandsvrij. Enkele kleine bouwwerken zijn echter vergunningplichtig, juist omdat ze in Welstandsgebied liggen. In deze gevallen vinden we toetsing op welstand niet nodig als ze aan bepaalde voorwaarden uit de Welstandsnota voldoen. Als u deze voorwaarden volgt is een vergunning niet langer nodig. De welstandsvrije bouwwerken vindt u in hoofdstuk 2 van de Welstandsnota gemeente Heumenlink naar pdf bestand.

Aan welke criteria wordt getoetst?

Nieuwe hoofdgebouwen worden getoetst aan de criteria die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de Welstandsnota 2019 gemeente Heumenlink naar pdf bestand. Onder welk gebiedstype uw bouwplan valt is af te lezen in de kaart met Welstandscriterialink naar document.

Voor kleine bouwplannen waarvoor een vergunning nodig is gelden de criteria in hoofdstuk 5 van de Welstandsnota. 

De welstandstoets

  • Toetsing aan onze welstandscriteria is indien nodig automatisch onderdeel van uw vergunningsaanvraag. De bijkomende kosten hiervoor staan in de legesverordening van de gemeente Heumen
  • Het is raadzaam om bij het ontwerpen van uw bouwplan al rekening te houden met de criteria waarop zal worden getoetst. Wilt u zekerder zijn dat het ontwerp door welstand wordt goedgekeurd? Dan kunt u een vooroverleg met welstandstoets aanvragen. Naast de kosten voor welstandstoetsing (€ 100,-), betaalt u dan 25% van de legeskosten die voor een normale vergunningsaanvraag zouden worden berekend. De kosten die u voor het vooroverleg betaalt worden verrekend met de uiteindelijke aanvraag die hierop volgt.
  • Toetsing vindt plaats door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, ingevuld door leden van het Gelders Genootschap. Zij geven een positief of negatief welstandsadvies aan de gemeente. Meestal betekent een negatief advies dat u het plan moet aanpassen om de vergunning te krijgen. 

De Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet gaat gelden per 1 januari 2024. Op die datum gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Met deze wetten kunt u te maken krijgen als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u iets wilt gaan bouwen of verbouwen. Voor meer informatie: De Omgevingswet – Omgevingsdienst Regio Nijmegen (odregionijmegen.nl)

Vragen en ondersteuning

Wilt u advies of heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met onze balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan per mail via bml@heumen.nl of telefonisch. Kijk hier voor de openingstijden van de balie BML.