Wilt u een bouw- of verbouwplan uitvoeren waarvoor u een vergunning nodig heeft? Dan kan het zijn dat uw plan aan welstandscriteria wordt getoetst. Hier leest u hoe u kunt nagaan of dat het geval is, en wat deze criteria vervolgens inhouden.
 

Wat zijn welstandcriteria?  

Welstandscriteria zijn eisen waaraan het uiterlijk van nieuwe gebouwen of andere vergunningplichtige bouwwerken moet voldoen. Deze gaan bijvoorbeeld over de plaatsing en vorm van het gebouw of over de materialen en kleuren die worden gebruikt. Hiermee wil de gemeente zorgen dat een bouwwerk goed binnen de omgeving past. 

Wanneer wordt aan welstandscriteria getoetst? 

Of uw bouwplan aan welstand wordt getoetst, is afhankelijk van het soort bouwwerk en de locatie waar u bouwt.

  • Een nieuw hoofdgebouw, zoals een woning of bedrijfsgebouw, wordt altijd aan welstandscriteria getoetst.
  • Bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is worden aan welstand getoetst als de bouw hiervan plaatsvindt in welstandsgebied.
  • Onder bepaalde voorwaarden zijn dakkapellen, erfafscheidingen en  bijgebouwen welstandsvrij.  
  • Vergunningvrije bouwwerken zijn altijd welstandsvrij

 

Hoe weet ik of ik in welstandsgebied bouw

U kunt nagaan of u in welstandsgebied bouwt door uw bouwlocatie op te zoeken op de Welstandskaart gemeente Heumen.

Als vuistregel kunt u aanhouden dat het buitengebied in principe allemaal welstandsgebied is. In de kernen zijn dit alleen de gebouwen die aan de historische wegen liggen. 

Welstandsvrije bouwwerken

Vergunningvrije bouwwerken zijn altijd welstandsvrij. Enkele kleine bouwwerken zijn echter vergunningplichtig, juist omdat ze in Welstandsgebied liggen. In deze gevallen vinden we toetsing op welstand niet nodig als ze aan bepaalde voorwaarden uit de Welstandsnota voldoen. Als u deze voorwaarden volgt is een vergunning niet langer nodig. De welstandsvrije bouwwerken vindt u in hoofdstuk 2 van de Welstandsnota gemeente Heumen.

Aan welke criteria wordt getoetst?

Nieuwe hoofdgebouwen worden getoetst aan de criteria die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de Welstandsnota 2019 gemeente Heumen. Onder welk gebiedstype uw bouwplan valt is af te lezen in de kaart met Welstandscriteria.

Voor kleine bouwplannen waarvoor een vergunning nodig is gelden de criteria in hoofdstuk 5 van de Welstandsnota. 

De welstandstoets

  • Toetsing aan onze welstandscriteria is indien nodig automatisch onderdeel van uw vergunningsaanvraag. De bijkomende kosten hiervoor staan in de legesverordening van de gemeente Heumen
  • Het is raadzaam om bij het ontwerpen van uw bouwplan al rekening te houden met de criteria waarop zal worden getoetst. Wilt u zeker zijn dat het ontwerp door welstand wordt goedgekeurd, dan kunt u een vooroverleg voor alleen welstand aanvragen. Dit kost € 100,-, maar bij een positief advies wordt dit bedrag verrekend met de uiteindelijke aanvraag en welstandstoets.
  • Toetsing vindt plaats door de Commissie Beeldkwaliteit, ingevuld door leden van het Gelders Genootschap. Zij geven een positief of negatief welstandsadvies aan de gemeente. Vaak betekent een negatief advies dat u het plan moet aanpassen om de vergunning te krijgen. 

Vragen en ondersteuning

Wilt u advies of heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met onze balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan per mail via bml@heumen.nl of telefonisch. Kijk hier voor de openingstijden van de balie BML.