Hieronder ziet u de actuele (weg)werkzaamheden in de gemeente Heumen. Daaronder leest u algemene informatie over de langlopende werkzaamheden in de gemeente.

Op de website van Bereikbaargelderland staat waar in Gelderland wegwerkzaamheden zijn en welke grote evenementen voor eventuele overlast kunnen zorgen. Let op dat u in het oranje datumvenster (linksboven) de juiste data instelt en bekijkt.

Actuele werkzaamheden

 • Onderhoud aan Thompsonbrug bij Grave

  Een groot deel van de werkzaamheden is achter de rug, maar in 2022 worden het wegdek en het fietspad van de brug vervangen.

 • Werkzaamheden aan het riool Maldensveld

  In opdracht van onze gemeente vinden er vanaf maandag 2 mei rioolwerkzaamheden plaats in de wijk Maldensveld in Malden.

  riolering
 • Asfaltonderhoud 2022

  Dit jaar voeren we onderhoud uit aan het asfalt en de bermen op diverse wegen. We horen graag uw wensen over de inrichting.

 • Werkzaamheden gasleiding Baron van Brakelstraat

  In de periode april tot en met augustus voert Gasunie werkzaamheden uit aan een gasleiding in de omgeving van de Baron van Brakelstraat in Nederasselt.

 • Werkzaamheden aan energienet Malden

  Vanaf maandag 28 maart gaat Liander werkzaamheden verrichten aan het energienet in de Kastanjelaan en de Berkenlaan in Malden.

 • Aanplant groen Rijksweg Malden

  In 2019 en 2020 is er groot onderhoud uitgevoerd aan de Rijksweg. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het groen aangeplant.

 • Werkzaamheden aan energienet Overasselt

  Vanaf maandag 7 maart verricht Liander werkzaamheden aan het energienet in Overasselt, hierdoor zijn enkele straten twee weken afgesloten.

 • Aanplanten groen langs Rijksweg N844

  Nadat in 2019 en 2020 groot onderhoud aan de Rijksweg is uitgevoerd, wordt het werk in het najaar van 2021 en voorjaar van 2022 afgerond met het aanplanten van groen in de wegbermen.