De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt, een vastgoedtransactie met de gemeente wilt aangaan of als u meedoet aan een aanbesteding. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Dit heet het Bibob-onderzoek.

Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat zij met het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of opdrachten in het kader van een aanbesteding of het aangaan van een vastgoedtransactie criminele activiteiten faciliteert. Op die manier beschermt de gemeente de integriteit van het openbaar bestuur. De gemeente doet bij de Bibob-toets eigen onderzoek, maar kan ook nader advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob. Het Bibob-onderzoek kan ook op een later moment plaatsvinden. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen, de aanbesteding al heeft gewonnen of de vastgoedtransactie al bent aangegaan.

Wijzen de onderzoeksresultaten op het vermoeden van misbruik van de gevraagde gemeentelijke toestemming of medewerking? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie, vastgoedtransactie of opdracht weigeren, intrekken of ontbinden.

Voorwaarden

De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

 • Bij de aanvraag van een alcoholvergunning.
 • Bij de aanvraag van een exploitatievergunning.
 • Als u een omgevingsvergunning aanvraagt.
 • Als u subsidie aanvraagt.
 • Als u in het kader van een aanbesteding een gemeentelijke opdracht wilt uitvoeren of uitvoert.
 • Bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente als partij betrokken is.
 • Als u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren.

De gemeente vraagt u in dat geval een Bibob-vragenformulier in te vullen.

Aanpak

Zo werkt een Bibob-onderzoek:

 • De gemeente vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen.
 • De gemeente zet eventueel het Bureau Bibob in.
 • U krijgt bericht als de gemeente het Bureau Bibob inzet.
 • Bureau Bibob stuurt eventueel een advies naar de gemeente.
 • De gemeente neemt een beslissing.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

Let op: u kunt uw aanvraag of offerte alleen intrekken als de gemeente nog geen definitieve beslissing heeft genomen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie