In onze gemeente zijn meerdere wijk- en dorpsplatforms en overleggroepen actief. Hierin zijn vrijwilligers uit de wijk- of dorpskern vertegenwoordigd. Zij zetten zich samen in voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk.