In onze gemeente zijn meerdere wijk- en dorpsplatforms en overleggroepen actief. Hierin zijn vrijwilligers uit de wijk- of dorpskern vertegenwoordigd. Zij zetten zich samen in voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk.

De platforms, overleggroepen en initiatiefgroepen zijn voor de gemeente belangrijke partners in het samen werken aan de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorpen en wijken. Dit kan gaan om het mooier en veiliger maken van de leefomgeving, maar ook om sociale activiteiten om elkaar te ontmoeten en helpen.

Ideeën en initiatieven die ontstaan om de leefbaarheid in een wijk of dorp te verbeteren worden onder andere via het initiatievenbudget gefaciliteerd.

Kijk hieronder wie zich actief inzet voor uw wijk of dorp.

Malden

Buurtvereniging Het Maldens Goed

Contactpersoon: Marion Gruijters
maldensgoed@gmail.com
www.maldensgoed.nl

Wijkplatform Hoogenhof

Contactpersoon: secretaris Petra Thijssen
secretaris@wijkplatformhoogenhof.nl

Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk

Contactpersoon: secretaris Judith Hermens
info@vbmolenwijk.nl

Nederasselt

Dorpsraad Nederasselt

Contactpersoon: penningmeester Cees van Loon
E-mailadres: dopnederasselt@gmail.com

Overasselt

Dorpsplatform Overasselt

Contactpersoon: secretaris Angela van der Pijll
info@dorpsplatformoverasselt.nl

Informele netwerken

Naast de wijk- en dorpsplatforms is er een aantal informele netwerken, zoals het Netwerk dorp Heumen. Hierin zitten bewoners die zich betrokken voelen bij hun wijk of dorp. Wij vragen hen ook af en toe mee te denken over thema’s, plannen en actuele zaken.

Doorgeven van wijzigingen

Wanneer u wijzigingen wilt doorgeven over contactpersonen van wijk- en dorpsplatforms, graag via e-mail naar: heumen@heumen.nl. Met uw hulp zorgen wij dat uw informatie actueel is op onze website.