Hoe kan een bestaande wijk verduurzaamd en toekomstbestendiger worden? Wat is er mogelijk en haalbaar? Hoe besparen we het slimst energie en hoe wekken we zelf energie op?

Hoe houden we rekening met klimaatverandering, met meer hevige regenbuien, maar ook langere perioden van droogte en extreme hitte? Dit en meer zijn vragen waarover de gemeente met haar inwoners in gesprek wil gaan. Daarom start de gemeente in de wijken Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk het project Wijk van de Toekomst. Ze wil graag horen hoe mensen uit de wijk zelf naar de verduurzamingsopgave aankijken. Uiteindelijk zijn het de inwoners van de wijk die de wijk het best kennen. Om dit proces te begeleiden wordt de gemeente ondersteund door het bureau Spectrum.

Samen een visie ontwikkelen

Het doel van dit project is om gezamenlijk met inwoners een duurzaamheidsvisie te ontwikkelen die aansluit bij de wijk. De gemeente vindt hierin een belangrijk thema dat de wijk klimaatbestendig wordt. Hoe? Dat staat niet vast. Op basis van de resultaten van het project bepalen we de lijn voor de toekomst. Wilt u uw kennis, dromen en ideeën delen en samen met gemeente en andere betrokkenen aan een Wijk van de Toekomst werken?

Komende activiteiten

In de Molenwijk vond afgelopen februari een bijeenkomst plaats. Geïnteresseerde die zich daarna gemeld hebben zullen bericht ontvangen over het vervolg van het project. Voor de wijken Kroonwijk en Randwijk wordt 1 oktober een digitale bijeenkomst georganiseerd. Hier zullen ideeën opgehaald worden en worden gezamenlijk thema’s bepaald. Ook kunnen inwoners van de wijken daarna ideeën delen op het platform Heumenpraatmee.nl. Daar zal de voortgang van het project te volgen zijn.

Meer informatie en contact

Meer informatie over het project leest u hier en binnenkort op het platform Heumenpraatmee.nl. Voor contact kunt u een e-mail sturen naar maldennoordoost@spectrumelan.nl. Bent u inwoner van Kroonwijk of Randwijk? Dan kunt u zich op dit mailadres ook aanmelden voor de digitale bijeenkomst van 1 oktober.