Wijk van de Toekomst

Hoe kan een bestaande wijk verduurzaamd en toekomstbestendiger worden? Wat is er mogelijk en haalbaar? Hoe besparen we het slimst energie en hoe wekken we zelf energie op?

Hoe houden we rekening met klimaatverandering, met meer hevige regenbuien, maar ook langere perioden van droogte en extreme hitte? Dit en meer zijn vragen waarover de gemeente met haar inwoners in gesprek wil gaan. Daarom is de gemeente samen met betrokken inwoners in de wijken Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk het project Wijk van de Toekomst gestart. Ze wil graag horen hoe mensen uit de wijk zelf naar de verduurzamingsopgave aankijken. Uiteindelijk zijn het de inwoners van de wijk die de wijk het best kennen. Inmiddels heeft het project vorm gekregen onder de werktitel “Toekomst Malden NoordOost” en zijn in de wijk drie zeer actieve werkgroepen gevormd: ‘Energiezuinig Wonen’, ‘Groen en Biodiversiteit’ en ‘Communicatie’.

Samen een visie ontwikkelen

Het doel van dit project is om gezamenlijk met inwoners een duurzaamheidsvisie te ontwikkelen die aansluit bij de wijk. De gemeente vindt hierin een belangrijk thema dat de wijk klimaatbestendig wordt. Hoe? Dat staat niet vast. Op basis van de resultaten van het project bepalen we de lijn voor de toekomst. Wilt u uw kennis, dromen en ideeën delen en samen met gemeente en andere betrokkenen aan een Wijk van de Toekomst werken? Neem dan contact met ons op via duurzaam@heumen.nl.

Activiteiten

In 2022 zijn door de werkgroepen in Malden Noord Oost twee duurzaamheidscafé’s georganiseerd en hebben diverse kleinere bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij bewoners die veel ervaring hebben met het verduurzamen van hun huis, isolerende maatregelen of het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp, hun ervaringen hebben gedeeld met andere inwoners die juist veel vragen hebben over verduurzaming.

In dit najaar hebben in de overige wijken en dorpskernen energiebijeenkomsten (Energie in de Wijk of Energie in het Dorp) plaatsgevonden om energiebesparing en duurzame energie in een stroomversnelling te brengen. Deze worden door de gemeente georganiseerd. Getracht wordt om ook hier bewonersinitiatieven tot stand te brengen.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over dit traject, dan kunt u die vinden op www.toekomstmaldennoordoost.nl. Voor contact kunt u een e-mail sturen naar info@toekomstmaldennoordoost.nl.