De gemeente Heumen is gestart met de planvorming voor het gebied tussen de Zilverbergweg en de Kruisbergsestraat in Overasselt. Het gebied wordt ontwikkeld voor de bouw van 70-100 woningen. Inwoners uit Overasselt kunnen meedenken met het plan.

Start

We staan helemaal aan het begin van de planvormingsfase. Dat betekent dat er op dit moment nog niet bekend is hoe het gebied ingericht wordt of welke type woningen er komen, voor wie of in welke prijsklasse. Wij gaan de komende maanden met bureau LOS Stad om Land verkennen hoe het gebied ingericht kan worden. Daarbij proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met de lokale woningbehoefte, het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte, duurzaamheid en de nu aanwezige voorzieningen. Wij laten de komende tijd meerdere onderzoeken en metingen uitvoeren in het gebied. Het is de bedoeling om eind 2021 een stedenbouwkundige visie door de gemeenteraad te laten vaststellen. Daarna stopt deze fase van het project en volgen de ruimtelijke procedures die nodig zijn voordat met de daadwerkelijke bouw gestart kan worden.

Uw inbreng is nodig!

Wij vinden het belangrijk om u te informeren en u in de gelegenheid te stellen ideeën in te brengen of mee te denken. Omdat het momenteel niet mogelijk is om informatiebijeenkomsten op locatie te organiseren, zal veel digitaal uitgewisseld worden. Wij gebruiken daarvoor de website www.heumenpraatmee.nl Hier kunt u informatie over het project vinden. Als wij uw inbreng nodig hebben, zetten wij dat daar ook op.

Meedenkgroep

Er is een meedenkgroep ingesteld bestaande uit 24 inwoners uit Overasselt. Deze groep denkt mee met de stedenbouwkundige opzet, het woningbouwprogramma en de inrichting van de openbare ruimte. Denk hierbij aan de situering van de woningen, de woontypen, de vormgeving, wegenstructuur van de nieuwe wijk, inrichting van de groenstructuur en de beoordeling van de ontwerpen. De meedenkgroep is actief tot en met de vaststelling van de kaders in de gemeenteraad. Daarna stopt haar rol.

De eerste bijeenkomst van de meedenkgroep was op donderdag 7 januari 2021 via MSTeams. Van elke bijeenkomst van de meedenkgroep wordt een verslag gemaakt, dat openbaar is. Dit leest u terug op Heumenpraatmee.

Meer informatie

 Meer informatie over dit project vindt u op Heumenpraatmee. Heeft u vragen? Mail dan naar woningbouw@heumen.nl