Zilverbergweg / Kruisbergsestraat, Overasselt

De gemeente Heumen is gestart met de planvorming voor het gebied tussen de Zilverbergweg en de Kruisbergsestraat in Overasselt. Het gebied wordt ontwikkeld voor de bouw van circa 110 woningen.

De gemeenteraad heeft op 3 februari 2022 het stedenbouwkundig en programmatisch kader vastgesteld voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk voor het gebied dat is gelegen aan de Zilverbergweg en de Kruisbergsestraat. Dit kader, dat was opgesteld in intensief overleg met een meedenkgroep bestaande uit inwoners van Overasselt, voorzag in de realisering van een nieuwe woonwijk met indicatief 88 woningen.

Helaas bleek in de loop van 2022 dat het ontwikkelde plan financieel niet haalbaar is. Daarvoor zijn 3 hoofdoorzaken:

  1. De regionale afspraken over het bouwen van meer betaalbare woningen, wat een aanpassing van de differentiatie vraagt en minder grondopbrengst betekent.
  2. De enorme kostenstijgingen in de bouw sinds 2021.
  3. De noodzakelijke natuurcompensatie, die omvangrijker bleek te zijn dan eerder werd gedacht.

Er is daarom, wederom in overleg met de meedenkgroep, een nieuwe verkaveling uitgewerkt met meer woningen. Indicatief rond de 110. De globale verdeling is 30% sociale huur, 40% betaalbare koop (tot € 390.000) en 30% duur.

Om de realisering van de nieuwe wijk mogelijk te maken moet de gemeenteraad een omgevingsplan vaststellen. Er wordt naar toe gewerkt om het omgevingsplan voor het eind van 2024 in procedure te brengen. Een indicatie van wanneer de daadwerkelijk bouw zal starten, is helaas nog niet te geven. Daarvoor zijn er nog teveel onzekere factoren in het spel.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail dan naar akneppers@heumen.nl of rbontenbal@heumen.nl

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2024