Horecabedrijven en slijterijen, maar ook paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurthuizen, hebben een Alcoholvergunning (voorheen Drank- en Horecawetvergunning) nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Bij horecabedrijven en paracommerciële instellingen moet de drank ter plaatse worden genuttigd, een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse.

Levensmiddelenbedrijven en cafetaria’s mogen zonder Alcoholvergunning wel zwakalcoholhoudende drank verkopen, maar de drank mag er niet opgedronken worden. Wilt u zwakalcoholhoudende drank schenken tijdens een evenement, dan moet u een ontheffing aanvragen.

Aanvragen

Vraag de Alcoholvergunning (voorheen Drank- en Horecawetvergunning) aan bij de gemeente waarin uw bedrijf of instelling is gevestigd. U kunt de Alcoholvergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag;
  • U bent in het bezit van een Verklaring sociale hygiëne;
  • Uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

Voor paracommerciële inrichtingen geldt tevens dat:

  • de vereniging of stichting een bestuursreglement heeft waarin zij zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften;
  • er twee leidinggevenden zijn die beschikken over een Verklaring sociale hygiëne;
  • er huisregels zijn opgesteld;
  • de barvrijwilligers een instructiecursus hebben gevolgd.


Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, kan de gemeente aanvullende beperkingen opleggen aan verenigingen en stichtingen. Bijvoorbeeld over de tijden waarop u alcohol mag schenken.

Voor het aanvragen van een Alcoholvergunning heeft u de volgende formulieren en bijlagen nodig:

Wijziging leidinggevende(n)

Wijzigt de leidinggevende(n) in uw bedrijf? U moet dit binnen één maand na de wijziging melden bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het formulier wijziging leidinggevende(n)link naar pdf bestand.

Indien u een nieuwe leidinggevende wenst bij te schrijven op de vergunning, dan vult u ook de bijlage bij model Alink naar pdf bestand in.

Kosten

  • Het aanvragen van een Alcoholvergunning kost € 359,05.
  • Het wijzigen van een leidinggevende kost € 89,75.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de vergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.