Meestal mogen alleen horecazaken met een Alcoholvergunning bedrijfsmatig alcohol schenken. Bij bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld een muziek-, sport- of cultureel evenement) mag u buiten een horecabedrijf zwakalcoholhoudende drank verkopen. U hebt dan wel een ontheffing nodig van de gemeente.

De ontheffing geldt alleen voor zwakalcoholische dranken, zoals bier en wijn. De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten dagen. Iedereen kan de ontheffing aanvragen. U hoeft dus geen horecaondernemer te zijn.

Verder gelden de volgende regels voor de persoon die alcohol schenkt:

  • minimaal 21 jaar
  • van goed gedrag
  • in het bezit van een verklaring sociale hygiëne

Ontheffing aanvragen

Stuur het aanvraagformulier ontheffing Drank- en Horecawetlink naar pdf bestand met alle gevraagde bijlagen en een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende(n) naar: Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Of stuur een e-mail naar heumen@heumen.nl.

Vraag de ontheffing ruim voor het evenement aan. Binnen ongeveer 8 weken krijgt u bericht van de gemeente. Er kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden aan de ontheffing.

Kosten

De kosten voor deze ontheffing bedragen € 53,15.

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren, dan heeft u in principe een vergunning nodig. Voor sommige evenementen is een melding echter genoeg. Lees meer op de pagina evenement organiseren.