De gemeente Heumen hanteert voor het inkopen van goederen en diensten de Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Heumen. De voorwaarden gelden niet voor aanbestedingen en opdrachten voor werken. Daar zijn de specifieke, branchegerichte bepalingen van toepassing.

De inkoopvoorwaarden van de gemeente zijn gebaseerd op de modelvoorwaarden die de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vastgesteld. Deze modelvoorwaarden zijn tot stand gekomen met inbreng van zowel de overheid als het midden- en kleinbedrijf.