‘Contouren Project Energietransitie Malden Noordoost 2022-2030’ is de titel van een ambitieus plan dat de Werkgroep Energiezuinig Wonen (Project Toekomst Malden Noordoost) heeft opgesteld. Het plan beschrijft hoe in 2030 tot een energiebesparing van gemiddeld 40% in woningen in Malden Noordoost bereikt kan worden. Op 3 februari 2022 overhandigden Ben Bottema, Frans Cremers en Pieter Schreurs, het plan aan wethouder Maarten Schoenaker van de gemeente Heumen.

Sinds twee jaar zijn drie werkgroepen actief binnen het Project ‘Toekomst Malden Noordoost’. Het gaat om de werkgroepen Energiezuinig Wonen, Groen en Biodiversiteit, en Communicatie. Doel is antwoord te krijgen op de vraag hoe je bestaande wijken kunt verduurzamen, vergroenen, en toekomstbestendig kunt maken. De werkgroep Energiezuinig Wonen heeft de afgelopen maanden een projectplan geschreven waarmee in de komende acht jaar tot een energiereductie, en daarmee CO2-besparing gerealiseerd kan worden in de circa 1.150 woningen in de Maldense Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk. 

Modelwoningen

De werkgroep denkt dit te kunnen bereiken door zowel in te zetten op isolatiemaatregelen alsook op eigen energieopwekking, bijvoorbeeld door zonnepanelen en warmtepompen. Een stappenplan is opgesteld om de inwoners uitgebreid te kunnen informeren. Dit gebeurt onder andere via energie- of duurzaamheidscafés, nieuwsbrieven en energiecoaches. Ze wil daarnaast gebruikmaken van ‘modelwoningen’ waarin voorbeelden van energiezuinig wonen te vinden zijn. Ook via gerichte gezamenlijke inkoopacties bij bedrijven en gebruikmakend van subsidies en kredieten moet het mogelijk zijn om de inwoners op termijn energieneutraal te laten wonen. In eerste instantie in Malden Noordoost, en aansluitend de gehele gemeente Heumen. 

Projectleider

De werkgroep gaat er in het plan van uit dat een projectleider wordt aangesteld die de spil zal zijn tussen de inwoners, de gemeente en participerende bedrijven. Hoe die samenwerking vorm moet krijgen, is onderwerp van gesprek de komende tijd.

Nieuwsbrief ontvangen?

Het project Toekomst Malden Noordoost geeft regelmatig nieuwsbrieven uit. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: info@toekomstmaldennoordoost.nl