De algemene begraafplaats Malden kent meerdere mogelijkheden op het gebied van asbestemming. U kunt bijvoorbeeld as bijzetten in het columbarium (urnenmuur) maar het is ook mogelijk om een asbus bij te zetten in een uniform graf of een speciaal urngraf. Het uitstrooien van de as van uw dierbare is helaas niet mogelijk op onze begraafplaats.

Keuze asbestemming

Columbarium (urnenmuur)

 • De algemene begraafplaats in Malden heeft 2 urnenmuren met daarin liggende elementen. Hier zijn 3 groepen van 6 staande columbarium elementen.
 • Alle elementen hebben een honingraat vorm en zijn afgesloten met een granieten gedenksteen.
 • Een columbarium element is geschikt voor het plaatsen van maximaal 2 asbussen.
 • Een columbariumelement wordt uitgegeven voor een periode van 5,10 of 20 jaar.

Urngraf

U kunt de as van uw dierbare ook laten begraven in een speciaal urngraf.

 • Een urngraf biedt plaats aan maximaal 4 asbussen en is voorzien van een granieten gedenksteen.
 • Aan de uitvoering van de gedenksteen zijn richtlijnen verbonden. Neem voor meer informatie hierover telefonisch contact op met de begraafplaatsadministratie via 14 024.
 • Urngraven worden uitgegeven voor een periode van 10 of 20 jaar.

As bijzetten in een bestaand graf

Naast het bijzetten van een asbus in het columbarium of een urngraf, bieden wij u ook de mogelijkheid om de as van uw dierbare bij te zetten in een bestaand graf. 

Aanvragen

Het crematorium is wettelijk verplicht om de as van een overledene 30 dagen te bewaren. Als u besluit om de as van uw dierbare bij te zetten op de algemene begraafplaats in Malden, kunt u contact opnemen met de gemeente om een datum en tijdstip in te plannen. De gemeente Heumen verzorgt het graveren van de granieten gedenkstenen niet zelf. De levertijd hiervan bedraagt ongeveer 2 weken. Houdt hier dus rekening mee bij het inplannen van de datum waarop u de asbus wilt laten bijzetten.

Columbarium (urnenmuur)

Urngraf

Wilt u de as bijzetten in een bestaand graf? Neem hiervoor eerst telefonisch contact op met de gemeente Heumen om de datum en het tijdstip van de begrafenis vast te leggen. Bel 14 024 of 024 35 88 300 en vraag naar de begraafplaatsadministratie.

Openstelling begraafplaats voor plaatsen asbussen

 • November t/m februari: op werkdagen van 09.00 – 15.00 uur
 • Maart t/m oktober: op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur

Graf- of huurrechten

Uitgiftebesluit

Ongeveer 2 weken nadat de bijzetting heeft plaatsgevonden ontvangt de rechthebbende of aanvrager het uitgiftebesluit. In dit besluit staan de persoonsgegevens van de overledene en het nummer van het element of urngraf waar de as in geplaatst is. Ook staat in het uitgiftebesluit vermeld voor welke periode u graf- of huurrechten heeft afgenomen en wat hiervan de kosten zijn.

Verlenging grafrechten/huurrechten

In het jaar waarin de graf-/huurrechten verlopen, nemen wij schriftelijk contact op met de rechthebbende. U kunt ervoor kiezen om de graf-/huurrechten met 5 of 10 jaar te verlengen. Aan het verlengen van graf-/huurrechten zijn kosten verbonden. 

Overschrijven grafrechten/huurrechten

Bent u rechthebbende van een columbarium element of urngraf op de algemene begraafplaats in Malden en wilt u de graf-/huurrechten overschrijven op naam van iemand anders? Dat kan.

Afstand doen van de grafrechten/huurrechten

Bent u rechthebbende van een columbarium element of urngraf op de algemene begraafplaats Malden maar wilt u afstand doen van uw rechten op dit element/urngraf? Dat kan.

 • Vul de afstandsverklaring grafrechtenlink naar pdf bestand in en onderteken deze.
 • Stuur het aanvraagformulier met een kopie van uw legitimatiebewijs naar de gemeente Heumen.
 • Nadat uw verzoek is verwerkt ontvangt u een schriftelijke bevestiging dat u afstand heeft gedaan van uw rechten.
 • U kunt de asbus (op afspraak) weer ophalen.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de keuze voor een columbarium element of urngraf en de looptijd van de graf- of huurrechten. Naast de graf- of huurrechten brengen wij plaatsingskosten in rekening. Hieronder vindt u de belangrijkste tarieven 2024. 

Plaatsingskosten

 • asbus in columbarium: € 330
 • asbus in urngraf: € 680
 • asbus in bestaand graf op uniform deel: € 330
 • asbus in bestaand graf in park of bos: € 330
 • graveerkosten gedenkplaat per teken: € 5

Huurrechten

 • columbariumelement voor 5 jaar: € 470
 • columbariumelement voor 10 jaar: € 720
 • columbariumelement voor 20 jaar: € 1290
 • urngraf voor 5 jaar: € 470
 • urngraf voor 10 jaar: € 720
 • verlenging columbariumelement/urngraf voor 5 jaar: € 470
 • verlenging columbariumelement/urngraf voor 10 jaar: € 720

Alle tarieven vindt u in de verordening lijkbezorgingsrechten 2024.