Een belangrijke beslissing bij het regelen van een begrafenis is de keuze van het graf. Op de algemene begraafplaats Malden kunt u kiezen voor een uniform graf of een graf in het park- of bosdeel. Het is niet mogelijk om bij leven een graf te reserveren.

Keuze graf

Uniforme graven

Kenmerkend voor het uniforme deel van de begraafplaats zijn de standaard witte kruizen en hebben alle naamplaten een standaard lay-out en indeling.

 • De graven in het uniforme deel worden in principe op volgorde van ligging uitgegeven.
 • Het is ook mogelijk om zelf een graf uit te zoeken.
 • In dit graf kunnen maximaal 2 personen worden begraven.
 • Uniforme graven worden voor een periode van 20 of 30 jaar uitgegeven.

Park- of bosdeel

 • U kunt de plaats zelf uitzoeken.
 • Alle graven in het park- of bosdeel worden voor 30 jaar uitgegeven.

Kindergraven

Zowel op het uniforme deel als in het parkdeel is een eigen veld aangelegd voor kindergraven. Hier liggen overleden kinderen in de leeftijd tot 12 jaar begraven, maar een kindergraf kan ook tussen de andere graven liggen.

Kindergraf op uniform deel

 • Een kindgraf wordt voorzien van een standaard wit kruisje en naamplaatje. Dit naamplaatje heeft dezelfde standaard lay-out en indeling als bij de gewone uniforme graven.
 • U kunt kiezen om grafrechten voor 20 of voor 30 jaar af te nemen.

Kindergraf in park- of bosdeel

 • Kiest u voor een kindergraf op het park- of bosdeel, dan heeft u vrijheden bij het plaatsen van grafbedekking.
 • Kindergraven worden standaard voor 30 jaar uitgegeven.

Grafbedekking

In tegenstelling tot een graf op het uniforme veld, heeft u bij een graf op het park- of bosdeel vrijheden bij het plaatsen van grafbedekking. Dit geldt ook voor kindergraven.

 • Bij de keuze van de grafbedekking bent u aan de voorwaarden van het uitvoeringsbesluit grafbedekkingen gebonden.
 • U moet hiervoor een vergunning aanvragen. Meestal vraagt de steenhouwer deze vergunning voor u aan, maar u mag dit ook zelf doen. Stuur hiervoor het aanvraagformulier vergunning gedenkteken samen met een ontwerptekening naar de gemeente.
 • U betaalt kosten voor deze vergunning.

Graf aanvragen

Meestal verzorgt een uitvaartondernemer de aanvraag voor een graf, maar u mag dit uiteraard ook zelf doen. Het is belangrijk om voorafgaand aan het insturen van de aanvraag telefonisch contact op te nemen met de gemeente Heumen om de datum en het tijdstip van de begrafenis vast te leggen. Bel 14 024 of 024 35 88 300 en vraag naar de begraafplaatsadministratie.

Wat moet ik doen?

Openstelling begraafplaats voor begrafenissen

November t/m februari:

 • op werkdagen van 09.00 – 15.00 uur
 • op zaterdag van 09.00 – 15.00 uur

Maart t/m oktober:

 • op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur
 • op zaterdag van 09.00 – 15.00 uur

Grafrechten

Grafbesluit

Ongeveer 2 weken nadat de begrafenis heeft plaatsgevonden, ontvangt de rechthebbende of aanvrager het grafbesluit. In dit besluit zijn de persoonsgegevens en het grafnummer opgenomen waarin de overledene begraven ligt. Ook staat in het grafbesluit vermeld voor welke periode u grafrechten heeft afgenomen en wat hiervan de kosten zijn.   

Verlenging grafrechten

In het jaar waarin de grafrechten verlopen, nemen wij schriftelijk contact op met de rechthebbende. U kunt ervoor kiezen om de grafrechten met 5 of 10 jaar te verlengen. Aan het verlengen van grafrechten zijn kosten verbonden.

Overschrijven grafrechten

Bent u rechthebbende van een graf op de algemene begraafplaats in Malden en wilt u de grafrechten overschrijven op naam van iemand anders? Dat kan.

 • Vul het aanvraagformulier overschrijven grafrechten in.
 • Het aanvraagformulier moet zowel door u als door de nieuwe rechthebbende worden ondertekend.
 • Stuur het aanvraagformulier met een kopie legitimatiebewijs van u beiden naar de gemeente Heumen.

Afstand doen van de grafrechten

Bent u rechthebbende van een graf op de algemene begraafplaats Malden maar wilt u afstand doen van uw rechten op dit graf? Dat kan.

 • Vul de afstandsverklaring grafrechten in en onderteken deze.
 • Stuur het aanvraagformulier met een kopie van uw legitimatiebewijs naar de gemeente Heumen.
 • Nadat uw verzoek is verwerkt ontvangt u een schriftelijke bevestiging dat u afstand heeft gedaan van uw rechten.
 • Wij verwijderen het kruis en de naamplaat van het graf.
 • Op een later moment gaan wij over tot het daadwerkelijk ruimen van het graf. De stoffelijke overblijfselen worden herbegraven in een verzamelgraf op de begraafplaats.

Grafonderhoud

Het algemene onderhoud van de begraafplaats, evenals het onderhoud van de witte kruizen en naamplaten op het uniforme deel van de begraafplaats wordt door de gemeente Heumen verzorgd. 

Het onderhoud van het graf, de beplanting en/of grafbedekking valt op zowel het uniforme deel als op het park- of bosdeel onder verantwoordelijkheid van de nabestaanden zelf. Hieronder behoort dus ook het schoonmaken of herstellen van een gedenkmonument op het park- of bosdeel. 

Mocht het voorkomen dat onze medewerkers verwelkte en/of verwaarloosde bloemen, kransen of beplanting aantreffen, dan kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving door de gemeente worden verwijderd. De gemeente Heumen aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid evenals voor het kapot gaan of zoekraken van losse objecten.

Wij doen ons uiterste best om het onderhoud van de algemene begraafplaats in Malden zo goed mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het zijn dat u toch een vraag of opmerking heeft. Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 14 024 of 024 358 83  00 om uw onderwerp bespreekbaar te maken.

Kosten

De kosten van een graf zijn afhankelijk van de ligging, de looptijd en het soort graf. Hieronder vindt u de belangrijkste tarieven 2024.

Begraafkosten

 • enkel graf op uniform deel: € 1270
 • enkel graf in park of bos: € 1140
 • dubbel graf, onderste kist, op uniform deel: € 1325
 • dubbel graf, onderste kist, in park of bos: € 1190
 • dubbel graf, bovenste kist, op uniform deel: € 860
 • dubbel graf, bovenste kist, in park of bos: € 860
 • uitzoeken van een graf: € 72,50
 • toeslag begraven op zaterdag: € 205

Grafrechten

 • graf op uniform deel voor 20 jaar: € 1290
 • graf op uniform deel voor 30 jaar: € 1850
 • graf in park of bos voor 30 jaar: € 3050
 • verlenging graf op uniform deel voor 5 jaar: € 470
 • verlenging graf op uniform deel voor 10 jaar: € 720

Alle tarieven vindt u in de verordening lijkbezorgingsrechten 2024.