Samenwerken aan duurzaamheid: naar een klimaatneutraal Heumen in 2050

Home > Bestuur > Samenwerken aan duurzaamheid: naar een klimaatneutraal Heumen in 2050

Samenwerken aan duurzaamheid: naar een klimaatneutraal Heumen in 2050

De gemeente Heumen wil in 2050 een klimaat neutrale, duurzame gemeente zijn. Een gemeente waar het goed en gezond wonen, werken en recreëren is. Met gezonde lucht-, water- en bodemkwaliteit, met inspirerend onderwijs en goede voorzieningen. Voor ons en voor onze (klein)kinderen. Door actief op te trekken met partners, bedrijven en inwoners in alle kernen van onze gemeente worden duurzame ambities bereikbaar. We zoeken elkaar steeds meer op, delen duurzame ideeën, werken samen en maken gebruik van elkaars kennis. Heeft u ideeën of bent u bezig met een initiatief? We horen graag van u via onze aanjager duurzaamheid Kirsten Kuipers.

Op deze duurzaamheidspagina leest u onder andere het laatste nieuws, inspirerende voorbeelden, plannen en projecten voor de periode 2018-2022 én wat de gemeente voor u kan betekenen.

Wist u trouwens dat u voor informatie en gratis advies over duurzaam bouwen, energiegebruik en energiebesparing terecht kunt bij het Loket Duurzaam Wonen Plus? Iedere donderdag houdt Jos van der Lint inloop spreekuur van 9.00 – 12.30 uur in het gemeentehuis. Hij heeft ook informatie beschikbaar over het zonnepanelenproject, goedkope leningen en subsidies.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden