Samenwerken aan duurzaamheid: naar een klimaatneutraal Heumen in 2050

Home > Bestuur > Samenwerken aan duurzaamheid: naar een klimaatneutraal Heumen in 2050

Samenwerken aan duurzaamheid: naar een klimaatneutraal Heumen in 2050

De gemeente Heumen wil in 2050 een klimaat neutrale, duurzame gemeente zijn. De gemeente, dat zijn wij allemaal samen: alle medewerkers, onze partners, alle organisaties en bedrijven in de gemeente Heumen en vooral u, inwoner van onze gemeente. Door duurzame maatregelen te nemen in uw eigen omgeving draagt u een steentje bij. Dat kan door energiebesparende maatregelen aan uw woning door te voeren of juist te investeren in de opwekking van duurzame energie (plaatsen van zonnepanelen). Daarnaast stimuleren wij ook de aanleg van windmolens en zonnevelden om ook grootschalig duurzame energie op te wekken.

Heeft u ideeën of bent u bezig met een initiatief? We horen graag van u via onze aanjager duurzaamheid Kirsten Kuipers.

Wilt u advies over te nemen duurzaamheidsmaatregelen aan uw woning of pand kom dan langs bij het Loket Duurzaam Wonen Plus. Het loket geeft gratis en onafhankelijk advies, informatie over duurzame maatregelen én financierings- mogelijkheden zoals de duurzaamheidsleningen van de gemeente. 
U kunt iedere donderdagochtend terecht tussen 09.00 uur en 12.30 uur. Het is prettig als u van tevoren online een afspraak maakt. Meer informatie leest u op de website van het Loket Duurzaam Wonen Plus: www.duurzaamwonenplus.nl/heumen.

Loket Duurzaam Wonen

Openingstijden loket Heumen:
Donderdag van 09:00 tot 12:30

info@duurzaamwonenplus.nl
www.duurzaamwonenplus.nl/heumen

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden