Samenwerken aan duurzaamheid: naar een klimaatneutraal Heumen in 2050

Home > Bestuur > Samenwerken aan duurzaamheid: naar een klimaatneutraal Heumen in 2050

Samenwerken aan duurzaamheid: naar een klimaatneutraal Heumen in 2050

De gemeente Heumen wil in 2050 een klimaat neutrale, duurzame gemeente zijn. Een gemeente waar het goed en gezond wonen, werken en recreëren is. Met gezonde lucht-, water- en bodemkwaliteit, met inspirerend onderwijs en goede voorzieningen. Voor ons en voor onze (klein)kinderen. Door actief op te trekken met partners, bedrijven en inwoners in alle kernen van onze gemeente worden duurzame ambities bereikbaar. We zoeken elkaar steeds meer op, delen duurzame ideeën, werken samen en maken gebruik van elkaars kennis.

Heeft u ideeën of bent u bezig met een initiatief? We horen graag van u via onze aanjager duurzaamheid Kirsten Kuipers.

Wilt u advies over te nemen duurzaamheidsmaatregelen aan uw woning of pand kom dan langs bij het Loket Duurzaam Wonen Plus. Het loket geeft gratis en onafhankelijk advies, informatie over duurzame maatregelen én financierings- mogelijkheden zoals de duurzaamheidsleningen van de gemeente. 
U kunt iedere donderdagochtend terecht tussen 09.00 uur en 12.30 uur. Het is prettig als u van tevoren online een afspraak maakt. Meer informatie leest u op de website van het Loket Duurzaam Wonen Plus: www.duurzaamwonenplus.nl/heumen.

Loket Duurzaam Wonen

Openingstijden loket Heumen:
Donderdag van 09:00 tot 12:30

info@duurzaamwonenplus.nl
www.duurzaamwonenplus.nl/heumen

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden