Heeft u een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien heeft u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Voorwaarden voor bijstand voor zelfstandigen

 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW leeftijd;
 • U werkt gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf;
 • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf;
 • Uw (gezins)inkomen is niet voldoende om rond te komen;
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt in Nederland;
 • U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf;
 • U hebt geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen financiering krijgen van een bank.

Aanvullende voorwaarden en ondersteuning in uw situatie

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden. Deze hangen af van uw situatie. De ondersteuning die u krijgt verschilt ook per situatie:

Bijstand voor startende ondernemers (korter dan 1 ½ jaar zelfstandige)

Bent u korter dan 1,5 jaar zelfstandig ondernemer en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u misschien een uitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling krijgen. Ook kunnen wij u helpen om vanuit een bijstandsuitkering ondernemer te worden.

Wat zijn de voorwaarden?

De algemene voorwaarden leest u hierboven.

Als u een eigen bedrijf wilt starten of als u een bedrijf bent gestart, dan zijn de aanvullende voorwaarden als volgt:

 • U wilt een eigen bedrijf starten of u bent korter dan 1,5 jaar geleden gestart met een eigen bedrijf;
 • U levert bij uw aanvraag bijstand zelfstandigen een ondernemingsplan in;
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn, dat wil zeggen dat u na afloop van de uitkering voldoende inkomen hebt voor uw privé en zakelijke kosten.

Welke ondersteuning kunt u krijgen? 

De mogelijkheden zijn:

 • Een maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot de bijstandsnorm. Dit doen wij tot maximaal 36 maanden na de startdatum van uw bedrijf;
 • Bedrijfskrediet als lening. Het bedrijfskrediet is maximaal € 37.398,00. U betaalt over het geleende bedrag 8% rente.

Bijstand voor gevestigde ondernemers (langer dan 1 ½ jaar zelfstandige)

Bent u minstens 1,5 jaar zelfstandig ondernemer en hebt u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u misschien een uitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling krijgen. 

Wat zijn de voorwaarden? 

De algemene voorwaarden leest u hierboven.

Als u 1,5 jaar of langer een bedrijf hebt, dan zijn de aanvullende voorwaarden: 

 • U werkt minimaal 18 maanden als zelfstandig ondernemer;
 • Uw bedrijf is levensvatbaar, dat wil zeggen dat u na afloop van de uitkering voldoende inkomen hebt voor uw privé en zakelijke kosten; 
 • U beschikt over recente jaarcijfers.

Welke ondersteuning kunt u krijgen? 

De mogelijkheden zijn: 

 • Maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsnorm. Dit doen wij maximaal 12 maanden. 
 • Bedrijfskrediet als lening. Het bedrijfskrediet is maximaal € 203.135. U betaalt over het geleende bedrag 8% rente.

Bijstand voor ondernemers die stoppen

Bent u zelfstandig ondernemer en moet u stoppen met uw bedrijf en komt u daardoor in financiële problemen? Dan kunt u misschien een uitkering krijgen via de Bbz-regeling.

Wat zijn de voorwaarden? 

De algemene voorwaarden leest u hierboven.

Als uw bedrijf sluit, dan zijn de aanvullende voorwaarden: 

 • Uw bedrijf is niet meer levensvatbaar; 
 • U bent gedwongen uw bedrijf te beëindigen en dit kunt u niet per direct doen. 

Welke ondersteuning kunt u krijgen? 

U kunt een maandelijkse uitkering als renteloze lening krijgen. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Dit doen wij maximaal 12 maanden.

Bijstand voor ondernemers geboren voor 1 januari 1960

Bent u een zelfstandig ondernemer geboren voor 1 januari 1960 en verdient u niet genoeg om rond te komen? Dan kunt u misschien een uitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling krijgen. 

Wat zijn de voorwaarden?

De algemene voorwaarden leest u hierboven.

Als u al langere tijd weinig inkomen uit uw bedrijf haalt en u bent geboren voor 1 januari 1960, dan zijn de aanvullende voorwaarden: 

 • U bent al minstens 10 jaar achter elkaar ondernemer. U verdient langere tijd minder dan de bijstandsnorm;
 • U denkt in de komende jaren een minimuminkomen uit uw bedrijf te halen van minstens € 8.068. 

Welke ondersteuning kunt u krijgen? 

De mogelijkheden zijn: 

 • Maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot de bijstandsnorm zolang uw bedrijf bestaat. Deze aanvulling stopt wanneer u of uw eventuele partner de AOW-leeftijd hebben bereikt. 
 • Bedrijfskrediet van maximaal € 10.157. Afhankelijk van uw eigen vermogen krijgt u het krediet als gift of als lening.

Bijstand voor ondernemers van 55 jaar of ouder die stoppen (IOAZ-uitkering)

Bent u 55 jaar of ouder en stopt u met uw eigen bedrijf? Vraag dan een IOAZ-uitkering aan voordat u uw bedrijf beëindigt. De inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) is een uitkering voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen die, wegens een te laag inkomen, hun bedrijf moeten beëindigen. De uitkering gaat in nadat het bedrijf of beroep beëindigd is, maar moet voor de beëindiging worden aangevraagd.

Vanuit de bijstand een eigen bedrijf starten

Zit u in de bijstand en wilt u een eigen bedrijf starten? Dan kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente.

Deze ondersteuning kan zijn: 

 • Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal) of; 
 • Een uitkering (renteloze lening) op bijstandsniveau voor maximaal 36 maanden. 

Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een naar verwachting levensvatbaar bedrijf. Om dit te kunnen beoordelen, hebben wij onder andere een ondernemingsplan nodig. Meer informatie vindt u hierboven.

Hulp bij de voorbereiding van een eigen onderneming

Als u voor uzelf wilt beginnen, dan komt daar veel bij kijken. U moet een ondernemingsplan schrijven en onderzoek doen. 

Hebt u een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente u helpen tijdens de voorbereidingsperiode. Deze periode duurt maximaal 6 maanden. U krijgt dan hulp tijdens de voorbereiding om daarna een eigen bedrijf te starten. Tijdens de voorbereidingsperiode loopt uw uitkering door en hoeft u niet naar ander werk te solliciteren. Wel moet u volledig meewerken aan de begeleiding die wij u bieden. 

Wilt u meedoen aan de voorbereidingsperiode? Bespreek dit dan met uw contactpersoon van de gemeente.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande en/of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Angela Wattenberg via awattenberg@heumen.nl of bel 06 - 50 05 34 02. Bij geen gehoor belt u met de receptie via 14024.