De BIZ-bijdrage is een bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om met hulp van de gemeente aanvullende diensten uit te voeren om de openbare ruimte bij het Winkelcentrum Malden schoner, veiliger of goed bereikbaar te maken. Deze bijdrage wordt pas ingevoerd als gebleken is van voldoende steun vanuit de ondernemers van het Winkelcentrum.