BIZ Winkelcentrum Malden

De winkeliers en horecaondernemers van het Winkelcentrum Malden hebben met grote meerderheid voor de verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) tot 2027 gestemd. De BIZ die in 2017 werd ingevoerd loopt dit jaar af, zodat verlenging aan de orde was. Alle zakelijke gebruikers in het BIZ gebied betalen via belastingheffing een bijdrage om met promotie en activiteiten het Winkelcentrum goed op de kaart te zetten.

Uitslag stemronde

De gemeente Heumen heeft van 3 tot en met 15 november 2021 de ondernemers in het BIZ gebied in de gelegenheid gesteld om hun stem uitbrengen over de verlenging van de BIZ. Notariskantoor van Eldik & van Eldik uit Malden heeft het stemmen begeleid en op 24 november officieel vastgesteld dat aan de voorwaarden voor verlenging van de BIZ is voldaan. In totaal brachten 37 van de 60 stemgerechtigden een stem uit, waarvan 35 voor en 2 tegen de verlenging van de BIZ. Ook werd voldaan aan de voorwaarde dat de WOZ waarde van de panden van de voorstemmers groter was dan die van de tegenstemmers.

Meer samenwerking en kwaliteit

De BIZ heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een sterker Winkelcentrum en ook de interne samenwerking met de vastgoedeigenaren, die ook over een BIZ fonds beschikken is gegroeid. Samen hebben zij een centrumcoördinator kunnen aanstellen en naast de gebruikelijke activiteiten,  heeft de stichting BIZ Winkelcentrum Malden met gemeente Heumen en Ondernemersvereniging de succesvolle campagne Kracht van Lokaal opgezet en gewerkt aan de verbetering van de toegankelijkheid voor mindervaliden. De voortzetting van de BIZ is van groot belang voor de vitaliteit van het Winkelcentrum en goed nieuws voor de lokale economie.