De gemeente Heumen wil graag dat u comfortabel, veilig en met plezier in uw huidige woning kunt blijven wonen, ook als u een dagje ouder wordt, of te maken krijgt met gezondheidsproblemen. Heeft u een koopwoning of huurwoning en wilt u deze aanpassen zodat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen? Dan kunt u deze aanpassingen financieren met een ‘Blijverslening’. Dit is een lening die u tegen een gunstige rente en voorwaarden kunt afsluiten.

Waarom uw woning aanpassen?

Om een leven lang fijn te kunnen wonen, is het belangrijk dat uw woning klaar is voor de toekomst: een levensloopbestendig huis. Daarvoor kan het nodig zijn dat u uw woning moet aanpassen. Grotere verbouwingen kunnen duur zijn. Misschien wilt u een slaapkamer en badkamer op de begane grond laten maken. Of een mantelzorgwoning in de tuin plaatsen. Met een Blijverslening kunt u deze aanpassingen financieren. In de Lijst levensloopbestendige maatregelen Blijverslening kunt u lezen welke aanpassingen in aanmerking komen.

Wat is de Blijverslening?

Tegen een gunstige rente en voorwaarden kunt een lening afsluiten voor aanpassingen in uw woning. De Blijverslening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000. De hoogte van het door u te lenen bedrag hangt af van de aanpassingen die uw wilt doen. Wij verstrekken de Blijverslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)(externe link). Een blijverslening kan consumptief of hypothecair worden verstrekt.      

Consumptieve lening

Hiervoor komt u in aanmerking als een koop- of huurwoning heeft. U kunt een bedrag van minimaal € 2.500 tot een maximum van € 10.000 lenen.

Hypothecaire lening

Hiervoor komt u alleen in aanmerking als een koopwoning heeft. U kunt maximaal € 50.000 lenen. U moet dan naar de notaris om de Bllijverslening in een akte vast te leggen.

Hoe werkt de Blijverslening?

Het bedrag dat u leent komt beschikbaar in een bouwkrediet. Wij storten het niet op uw eigen bankrekening. U krijgt declaratieformulieren waarmee u de bedrijven die de aanpassingen uitvoeren kunt betalen. Doet u de aanpassingen aan uw woning zelf? Dan kunt u alleen de materiaalkosten declareren.

Let op: voor sommige grote verbouwingen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit moet u zelf regelen en maakt geen onderdeel uit van de Blijverslening.

Wat kost de blijverslening?

Voor de blijverslening in de vorm van een hypothecaire lening betaalt u afsluitkosten aan de SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Daarnaast betaalt u de kosten voor de notaris die de akte voor de Blijverslening opmaakt. Deze kosten zijn afhankelijk van de notaris die u kiest. U kunt deze kosten meefinancieren met de blijverslening.

Voorwaarden

In de Verordening Blijverslening gemeente Heumen 2018(externe link) is vastgesteld voor wie en onder welke voorwaarden de blijverslening beschikbaar is. U moet in ieder geval voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • U bent eigenaar of huurder van de woning én u bewoont de woning;
  • Uw woning staat in de gemeente Heumen;
  • U wilt uw woning levensloopbestendig maken;
  • Op het moment van aanvraag bent u nog niet gestart met het uitvoeren van werkzaamheden;
  • De werkelijke kosten dienen in redelijke verhouding te staan tot het te verkrijgen resultaat.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden ook op de website van de SVn(externe link).

Aanvragen

U kunt op de website van de SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting een consumptieve(externe link) of hypothecaire(externe link) Blijverslening aanvragen.

Wat u zelf kunt doen

Met maatregelen en slimme technologie kunt u ook veel zelf doen om in uw eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Op de pagina over Levensloopbestendig wonen leest u hier meer over.