Herontwikkeling locatie Steenhuys

In december 2019 zijn de laatste organisaties uit het Steenhuys vertrokken en heeft de gemeente het beheer overgedragen aan AdHoc. Sinds januari 2020 wonen ongeveer acht mensen tijdelijk in het pand. De gemeente heeft vervolgens samen met Oosterpoort de mogelijkheden verkend voor ontwikkeling van deze locatie naar huurappartementen. Daarbij is ook gekeken naar een andere inrichting van het parkeerterrein Kloosterhof.

Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kaders die samen met Oosterpoort zijn opgesteld voor de herontwikkeling van deze locatie. Met behulp van een provinciale subsidie zien zij mogelijkheden om op de locatie Kloosterhof een nieuw appartementencomplex te realiseren met 28 huurappartementen verdeeld over vier woonlagen. Het gaat om appartementen van ca. 60m2 woonoppervlak. Oosterpoort en gemeente zien het als een waardevolle toevoeging van sociale woningbouw in het centrum van Malden, waar vooral doorstromers en ouderen geschikte huisvesting kunnen gaan vinden.

Nu de raad heeft ingestemd met het globale plan, kan begonnen worden met het verfijnen van de eerste schetsontwerpen en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Er zijn veel belangstellenden voor deze woningen. Zij moeten echter nog even geduld hebben: in 2022 wordt de vergunningprocedure en voorbereiding sloop in gang gezet. Begin 2023 zou dan de daadwerkelijke realisatie kunnen starten zodat de woningen begin 2024 beschikbaar zijn.

Presentatie plannen Steenhuys 6 juli 2021