Centrum Malden

Op naar een vitaal en toekomstbestendig centrum van Malden

Het centrum van Malden moet, nu en in de toekomst, een plek zijn waar inwoners komen voor ontmoeten, winkelen, werken, ondernemen en beleven. Ook moet het een fijne plek zijn om te wonen. Daarnaast moet de openbare ruimte in het centrum veilig, groen, duurzaam en klimaatbestendig zijn ingericht. De gemeenteraad heeft hiervoor op 21 december 2021 het Masterplan Centrum Maldenlink naar pdf bestand vastgesteld.

Dit plan biedt heldere ruimtelijke kaders voor het realiseren van woningbouw en geeft de mogelijke veranderingen weer in de openbare ruimte voor aankomende jaren. 

Doelstellingen van het masterplan zijn:

  • Ontwikkelen van appartementen voor starters, jongeren en ouderen.
  • Vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeersituatie.
  • Aantrekkelijker maken van het aanbod van winkels, horeca en culturele voorzieningen.

Bouwplannen

In het masterplan wordt de mogelijkheid geboden om op verschillende plekken woningbouw toe te voegen aan het centrum. Op dit moment zijn er concrete plannen voor de Muse, het Steenhuys en de H. Antonius Abt Kerk aan het Kerkplein.

Voor Raedstate wordt op dit moment door ontwikkelende partijen onderzocht in hoeverre er een bouwplan gerealiseerd kan worden dat past binnen de kaders van de gemeente. 

Informatie over de stand van zaken van Steenhuys en De Muse kunt u vinden via:

Openbare ruimte

In het masterplan is ook een schetsplan weergegeven van de mogelijke inrichting van de openbare ruimte. Op dit moment is de gemeente gestart met het opstellen van een Programma van Eisen voor deze openbare ruimte. Hiervoor heeft ingenieursbureau Boot in juni 2022 de opdracht gekregen. Naar verwachting in het najaar van 2023 worden omwonenden en andere belangstellenden in de gelegenheid gesteld om input te leveren voor het Programma van Eisen van de openbare ruimte.

Laatst bijgewerkt op: 17 augustus 2023