De eikenprocessierups is een vlinder uit de familie tandvlinders en de onderfamilie processievlinders. Het leefgebied bestaat uit streken waar eikenbomen groeien. De haren van de rups geven irritatie aan de huid. Onze gemeente heeft 3472 inlandse eiken die besmet kunnen raken. Het aantal eikenbomen dat besmet raakt met de eikenprocessierups is de afgelopen jaren flink gestegen. Dit komt door de hete zomers en de overwintering van de rupsen. De afname van de biodiversiteit wordt ook als belangrijke reden gezien.

Eikenprocessierups in de openbare ruimte?

Wanneer u eikenprocessierupsen in de openbare ruimte ontdekt kunt u een melding doen via de pagina Melding openbare ruimte of telefonisch via 14 024. Wij maken de keuze welke locaties als eerste behandeld worden. Bomen in de directe omgeving van scholen, veelgebruikte (fiets) paden en de Vierdaagseroute hebben bijvoorbeeld voorrang. Wij proberen binnen een periode van 4 weken alle meldingen af te handelen.

Rups in uw eigen tuin?

Als u de eikenprocessierups in uw tuin ontdekt, neem dan contact op met de Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland via telefoonnummer (0485) 455 557 of stuur een e-mail naar eikenprocessierups@nationalebomenbank.nl.

Bestrijding eikenprocessierups

De overlast van de eikenprocessierups neemt af, we bestrijden alleen op die plekken waar het nodig is. Daarmee voorkomen we een grote uitbraak in de zomer.  De rups begeeft zich met hogere temperaturen meer naar de stam van de boom in plaats van boven in de boom. Daardoor zijn de nesten zichtbaarder voor mensen.

Er is, samen met een gespecialiseerd bedrijf, een beheerplan voor de bestrijding opgesteld, op basis van ervaringen van de afgelopen jaren. Er zijn keuzes gemaakt welke locaties als eerste behandeld worden, op basis van de overlast die dit kan veroorzaken voor inwoners. Scholen, recreatieve fiets- en voetpaden en de vierdaagseroute hebben prioriteit. Ook helpen we sportverenigingen bij de bestrijding. We proberen met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen de overlast van de eikenprocessierups jaarlijks te minimaliseren, waardoor er minder risico’s ontstaan voor de volksgezondheid. Op die locaties waar niet gespoten wordt en later toch overlast ontstaat, wordt overgegaan naar bestrijding middels zuigen of plukken. 

Beperking overlast

De overlast door de eikenprocessierups neemt af. We proberen deze overlast steeds verder te beperken. Helemaal weghalen kunnen we het helaas niet. Het middel voor de bespuiting is biologisch en wordt na een aantal weken herhaald om de eerder gelegde eitjes die dan uitgekomen zijn ook te bestrijden. Het middel is onschadelijk voor de vogels welke de rupsen eten, want het gebruikte middel is nadrukkelijk geen vergif. De spuitwerkzaamheden worden 24 uur per dag uitgevoerd, waardoor u wellicht enige geluidsoverlast kunt ondervinden. 

Biodiversiteit

Een toename van de biodiversiteit is gunstig voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Dat betekent dat de aanleg van bloemrijke bermen, akkerranden en het ophangen van vogelhuisjes kunnen helpen. Wij hebben dit in de afgelopen periode samen met inwoners uitgevoerd. Er hangen vogelhuisjes op diverse plekken in de buurt van eiken, zoals in de omgeving van de Karn, aan de Kapitein Postmalaan in Heumen en in Overasselt. Er zijn ook op veel plekken bloembollen aangeplant en er zijn bloemenmengsels ingezaaid. Dat trekt vogels en insecten aan, die de eikenprocessierupsen eten. U kunt dit ook in uw tuin toepassen en op deze manier ook bijdragen aan meer biodiversiteit in uw tuin.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, neem dan contact op met de Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland via telefoonnummer (0485) 455 557. Ook als u eikenprocessierupsen in uw tuin ontdekt, bel dit nummer of stuur een e-mail naar eikenprocessierups@nationalebomenbank.nl.

Voor vragen over de effecten van de eikenprocessierups op uw gezondheid kunt u contact opnemen met de GGD Gelderland-Zuid via telefoonnummer (088) 144 7144.

Wilt u melding maken van een nest bij u in de buurt?

Geef dit dan door via www.verbeterdebuurt.nl(externe link). Wij bedanken u voor uw oplettendheid.