Energielandschap A73

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen hebben vanaf juni 2019 het ontwerp van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (Energievisie) ter inzage gelegd. De ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (en een samenvatting) kunt u hieronder vinden. Iedere belanghebbende heeft inmiddels de gelegenheid gehad om een zienswijze in te dienen. De Ruimtelijke Visie Duurzame Energie is tenslotte besproken in de raadsvergadering van 30 januari 2020. De zienswijzen op de ontwerp visie zijn beantwoord. U kunt de betreffende brief met antwoord en uitgebreide bijlage ook hieronder vinden en nalezen.

Op 24 september 2020 heeft de raad het Koersdocument Ruimtelijke visie Duurzame Energie vastgesteld. Daarmee is onder meer vastgelegd dat de ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame energie geïntegreerd wordt in de nieuwe integrale Omgevingsvisie Heumen.

Daarnaast heeft de raad besloten een gebiedsplan op te stellen voor de ontwikkeling van een Energielandschap A73.