De inhoud is geladen.

Heumen klimaatneutraal in 2050

De gemeente Heumen heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Klimaatneutraal betekent dat wij geen negatieve bijdrage aan het klimaat leveren. Dit omvat alle maatregelen om klimaatverstoring als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door menselijk handelen te voorkomen, terug te dringen en te compenseren.