Bij de verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, olie en aardgas) komt CO2 vrij. Dit is één van de broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken. Om dit tegen te gaan, is bij de klimaattop in Parijs afgesproken wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

 

In Nederland is in de zomer van 2019 het nationale klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin zijn plannen gemaakt om de CO2-uitstoot te verlagen in verschillende sectoren, zoals in de industrie en landbouw. Om de CO2-uitstoot van onze woningen te verminderen, is besloten om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Stoppen met aardgas betekent dat we andere manieren moeten zoeken voor het verwarmen van gebouwen, maar ook voor het verwarmen van water uit de kraan en voor het koken op aardgas.

Deze omschakeling noemen we de warmtetransitie. Dit is een ingewikkelde klus, waar we allemaal mee te maken krijgen. Zo ook gemeente Heumen.

Transitievisie Warmte

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat gemeenten de regierol krijgen in de warmtetransitie. Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. De gemeente Heumen zal daar in 2020 en 2021 mee aan de slag gaan. In dit document moet ze per wijk aangegeven welke alternatieven er in beeld zijn om de warmtetransitie te realiseren met een bijbehorende planning. De gemeente kan dit niet alleen. Daarom zal de gemeente samenwerking zoeken met verschillende partijen zoals de netbeheerder, woningcorporaties en haar inwoners.

Waarom is de gemeente nu al bezig met aardgasvrij?

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Dat lijkt misschien nog ver weg, toch moeten we nu al samen aan de slag om tegen die tijd zover te zijn. Aardgasvrij betekent nogal wat. We weten nu nog niet hoe uw huis in de toekomst verwarmd gaat worden. Dit kan met een warmtepomp zijn, maar wellicht komen er ook andere technieken beschikbaar. Wat acceptabel is als alternatief is ook afhankelijk van de wensen en zorgen van inwoners, daarom is het belangrijk dit samen te onderzoeken. Wanneer de oplossingen in beeld zijn, zal het nog meerdere jaren duren om de plannen daadwerkelijk uit te voeren. We zullen niet ineens een aardgasvrije gemeente zijn. Het goed hier nu al over na te denken, zodat we ons stapsgewijs kunnen voorbereiden.