We willen onze bomen gezond en veilig houden. Daarom laten we ze één keer per drie jaar onderzoeken. Er wordt dan gekeken naar veiligheid, conditie en snoeibehoefte. Wanneer nodig, wordt een boom wat vaker nagekeken. Van de 11.200 bomen in onze gemeente zijn er dit jaar 4000 gecontroleerd en aan de beurt voor hun snoeironde. Het gaat om bomen in Malden ten oosten van de Rijksweg.

Bomenonderhoud in de winter

Uit het onderzoek blijkt welke maatregelen nodig zijn voor het onderhoud van de bomen. We werken met een onderhoudsplan, waarvoor we een aannemer opdracht geven. De aannemer start in januari in Malden Noord-Oost. Het dode hout wordt dan uit de boomkroon gezaagd. Of ze begeleiden de boom tot een volwassen boom. Soms is het nodig een boom te kappen. In dat geval kijken we of er in de omgeving een nieuwe boom geplant kan worden.

Snoeivragen: gebruik verbeterdebuurt.nl 

Vraagt u zich af waarom een boom gesnoeid wordt? Of wilt u juist weten waarom een bepaalde boom niet gesnoeid wordt? Voor deze en alle andere vragen kunt u een melding doen via www.verbeterdebuurt.nl(externe link)

Heeft u last van een boom?

Soms geven bomen overlast door blad, bloesem of schaduw, dit is vaak een tijdelijke periode. Indien u erg veel overlast heeft van een boom dan kunt u dit melden via www.verbeterdebuurt.nl(externe link). We bekijken alle verzoeken en wanneer mogelijk lossen we het op. Vanuit het belang van gezonde en veilige bomen, lukt dit niet altijd. Bomen kunnen niet onbeperkt gesnoeid worden en ook het toppen van een boom is een heftige ingreep.