Alles wat er door de gootsteen of het toilet gespoeld wordt, komt in het riool terecht. Zolang het om huishoudelijk afvalwater van (af)was, douche of toiletbezoek gaat, is dat prima. Daar is het riool voor bedoeld. Via het riool gaat dit afvalwater naar een zuiveringsinstallatie die het behandelde afvalwater in de rivier loost.

Het gaat mis als ook bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes, frituurvet, verfresten of medicijnen in het riool komen. Dit veroorzaakt verstopping en verstoringen in het zuiveringsproces. Terwijl een goed werkend riool en een zo goed mogelijke werking van de rioolwaterzuivering juist zo belangrijk zijn voor de volksgezondheid. 

Draag uw steentje bij: gebruik het riool alleen waarvoor het bedoeld is! 
Kijk voor meer informatie op: www.nietinhetriool.nl(externe link).