Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een opdracht van de gemeente Heumen, kunnen zich aanmelden voor het bedrijvenregister. Dit bestaat uit een lijst met gegadigden en uit een voorkeurslijst. Binnen de systematiek wordt gezorgd voor een zekere roulatie van ondernemers. Zo kunnen ondernemers via de lijst gegadigden op de voorkeurslijst komen en blijven. De kans daarop wordt groter als de ondernemer goed werk levert. Aan de andere kant kunnen ondernemers van beide lijsten afgaan, doordat ze minder goed werk leveren of de aangeboden diensten minder goed aansluiten bij behoeften van de gemeente Heumen. Zo maakt iedereen een eerlijke kans op een opdracht.

Aanmelden voor het bedrijvenregister kan via het formulier op de pagina Bedrijvenregister.

Groslijstsystematiek

Om via deze lijst op een transparante manier bedrijven te selecteren die kunnen meedingen naar een opdracht, hebben wij een systematiek ontwikkeld. De systematiek geldt in eerste instantie voor enkelvoudige en meervoudig onderhands aan te besteden werken in de grond-, weg- en waterbouw (GWW).

Beheer lijst gegadigden

 • Toelating tot de lijst gegadigden is op verzoek vrij voor een ieder.
 • Verwijderen van de lijst gegadigden indien bedrijf gedurende 3 jaar niet is uitgenodigd, tenzij het bedrijf zich als gegadigde kenbaar maakt.*
  *verwijdering van de verst van de gemeente Heumen gelegen ondernemers van de lijst gegadigden indien per werkcategorie meer dan 8 bedrijven op de lijst staan

Beheer voorkeurslijst

 • Vaste relaties die de afgelopen 3 jaar naar tevredenheid werken hebben uitgevoerd worden ambtelijk op de lijst geplaatst.
 • Verwijdering van voorkeurslijst na 2x niet reageren op uitnodiging, leidt tot plaatsing op de lijst gegadigden.*
  *verwijdering van voorkeurslijst indien past performance voor de inschrijving onvoldoende is, leidt tot plaatsing op de lijst gegadigden.*
 • Past performance voor de inschrijving wordt met een korte motivatie in het dossier vastgelegd, aan de hand van de volgende criteria: 1. prijs; 2. kwaliteit; 3. presentatie; 4. duurzaamheid bedrijf
 • Verwijdering van voorkeurslijst indien past performance voor de uitvoering onvoldoende is, leidt tot plaatsing op de lijst gegadigden.*
  * verwijdering van de minst goed beoordeelde ondernemers van de voorkeurslijst indien per werkcategorie meer dan 6 bedrijven op de lijst staan, leidt tot plaatsing op de lijst gegadigden*
 • Past performance voor de uitvoering wordt met een korte motivatie in het dossier vastgelegd, aan de hand van de volgende criteria: 1. kwaliteit van het werk; 2. nakomen van de planning; 3. financien; 4. organisatie/ communicatie; 5. nazorg werk.
 • Past performance ranking is een cijfer dat het gemiddelde vormt van de laatste (maximaal 3) past performance inschrijvingen, en de laatste (maximaal 3) past performance uitvoeringen.
  *verwijdering van de minst goed beoordeelde ondernemers van de voorkeurslijst indien per werkcategorie meer dan 6 bedrijven op de lijst staan, leidt tot plaatsing op de lijst gegadigden
 • Van de gegadigdenlijst naar de voorkeurslijst indien het bedrijf een aanbesteding heeft gewonnen en past performance van de uitvoering voldoende is

Selectie ondernemers

 • Ondernemers die een positieve past performancebeoordeling voor de inschrijving EN voor de uitvoering hebben worden als eerste geselecteerd.
 • Ondernemers die een positieve past performancebeoordeling voor de inschrijving OF voor de uitvoering hebben worden als tweede geselecteerd.
 • De minder positief onderscheidende inschrijvers worden eerstvolgend niet uitgenodigd.
 • Streven is elk bedrijf op de lijst gegadigden binnen 1 jaar uit te nodigen voor een aanbesteding.
 • Streven naar roulatie door minimaal 1 bedrijf van de lijst gegadigden uit te nodigen per aanbesteding.
 • Vrije keuze buiten de lijst is toegestaan mits zorgvuldig gemotiveerd

* ondernemers worden van wijzigingen op de hoogte gesteld