Waterschap Rivierenland herstelt schade door bevers aan de Maasdijk bij Nederasselt. Met enkele maatregelen aan het Molenwiel zorgen ze ervoor dat bever en dijk naast elkaar blijven bestaan. 

Afgelopen jaren bleken bevers te graven in de Maasdijk bij het Molenwiel. Om de schade te herstellen, verwijdert het waterschap binnenkort eerst struiken en enkele bomen tussen de plas en de dijk. Zo kan het waterschap goed bij de beschadigde plek komen. Het kwetsbare dijktraject moet ook in de toekomst regelmatig in de gaten worden gehouden. Ook hiervoor is het belangrijk dat het waterschap er goed bij kan.

Na het herstellen van de schade richten we samen met het waterschap de Maasdijk bij het Molenwiel zo in dat de dijk veilig blijft, ook als er bevers in het wiel leven. Bij het inrichten van deze plek zorgen we ervoor dat iedereen er straks gebruik van kan maken: de bever, andere natuur en mensen die komen recreëren.

Bever heeft het naar zijn zin in rivierengebied

De bever doet het goed in het rivierengebied. Dat is een teken dat het steeds beter gaat met de natuur in het gebied. Daar zijn we blij mee: De bever is de bekroning van natte natuur. Maar de groeiende aantallen bevers zijn een gevaar voor de dijken langs de grote rivieren. Achter deze dijken wonen en werken een miljoen Nederlanders. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor hun waterveiligheid. Omdat de bever een beschermde diersoort is die in ons land thuishoort, werken ze met een beverplan. Jaarlijks herstelt het waterschap steeds meer schades. Zo zorgen ze voor veilige dijken en leefruimte voor de bever.