Op dinsdag 20 februari jl. overleed op 85-jarige leeftijd oud-raadslid Ad Coppens uit Malden. Van 2020 tot 2022 was hij raadslid voor de VVD in onze gemeenteraad, vanaf 2018 commissielid en daarvoor al een periode reserve-commissielid. De portefeuille Welzijn/Sociaal had daarbij zijn bijzondere interesse en aandacht. In 2022 nam hij, aan het einde van de raadsperiode, afscheid als raadslid van de gemeente Heumen.

Wij zullen ons Ad in herinnering blijven houden als een geëngageerd raadslid en een levenslustige persoonlijkheid, die zich tot op hoge leeftijd is blijven inzetten voor onze gemeente en gemeenschappen. We zijn hem dankbaar en erkentelijk voor zijn inzet.

Wij wensen zijn partner, dochters en overige familieleden heel veel sterkte met dit verlies.