Intensieve samenwerking tussen welzijnsorganisatie Synthese en onze gemeente

Wij gaan een intensieve samenwerking aan met stichting Synthese voor de uitvoering van het welzijnswerk. Hierover zijn maandag 16 januari jl. afspraken gemaakt in de vorm van een intentieovereenkomst. 

Op dit moment bieden meerdere organisaties welzijnswerk aan in de gemeente Heumen. Zo biedt Malderburch ouderenwerk aan en mantelzorgondersteuning. Bij onze gemeente zijn ook enkele welzijnswerkers in dienst, zoals een buurtsportcoach en beweegcoach. Het algemeen maatschappelijk werk komt van Sterker. Dat gaat de komende jaren veranderen. In verschillende fases gaan de komende jaren onderdelen van het welzijnswerk naar Synthese. Synthese verzorgt sinds 2020 het jongerenwerk in onze gemeente, waaronder ook jongerencentrum ‘The Basement’. 

Sterke sociale samenleving vraagt om integraal welzijnswerk 

Een sterke sociale samenleving in de gemeente Heumen vraagt om facilitering door één sterke en herkenbare organisatie voor welzijnswerk. Zodat vanuit één algehele visie een samenhangend welzijnsaanbod ontstaat voor alle inwoners, van jong tot oud. Hiermee komt dan een eind aan het huidige versnipperde aanbod. Voor inwoners onze gemeente is het daardoor duidelijker waar ze terecht kunnen voor laagdrempelige ondersteuning vanuit het welzijnswerk. Wethouder Rob Engels: “Een sterke sociale samenleving heeft goede ondersteuning nodig vanuit één organisatie. Daarmee wordt het samenwerken gestimuleerd en dit komt ten goede aan de inwoners.” 

Stichting Synthese 

In de regio Noord- en Midden-Limburg heeft Synthese ervaring in het brede welzijnswerk, ervaringen die goed van pas komen voor de uitvoering in de gemeente Heumen. Directeur-bestuurder Paul Horsmans: “We leggen daarbij de nadruk op het sociale netwerk en de leefomgeving van inwoners. Zo helpen we gemeenschappen veerkrachtig te blijven en daarnaast (zwaardere) zorg te voorkomen.” 

Ondertekening intentieovereenkomst 

Op 16 januari 2023 hebben Synthese en de gemeente Heumen hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. 

Zorgvuldige en gefaseerde overgang 

De komende jaren gaan verschillende welzijnstaken naar Synthese. Streven is het behouden van alle bekende en gewaardeerde welzijnswerkers en vrijwilligers in onze gemeente. Zodat de ondersteuning van inwoners en vitale gemeenschappen goed doorloopt. De gemeentelijke budgetten voor het welzijnswerk blijven hetzelfde. 

Focus in de komende maanden

Deze ligt allereerst op het vinden van een nieuwe buurtsportcoach en de overgang van het ouderenwerk en mantelzorgondersteuning van Malderburch naar Synthese per 1 juli 2023.