Een bodycam is een op de kleding geplaatste camera die beelden op kan nemen. Boa’s hebben vaak te maken met agressie en geweld. Uit ervaringen blijkt dat het zichtbaar dragen van zulke camera’s agressie kan voorkomen. Dit is goed voor de veiligheid van de BOA’s.

Zo werkt de bodycam

De camera staat standaard op stand-by. In deze stand filmt de camera en registreert geluid, maar de beelden worden niet opgeslagen. Zodra de BOA de bodycam op opnemen zet, worden de beelden wel opgeslagen, inclusief 30 seconden tot 2 minuten voordat de opnameknop op de camera werd aangezet. Voordat de bodycam wordt ingezet geeft de BOA een waarschuwing dat er opnamen gemaakt gaan worden. Als de BOA het filmen stopt, loopt de opname nog 30 seconden tot 2 minuten door.

Bezwaar tegen filmen

De camera wordt niet uitgezet als iemand bezwaar maakt tegen het filmen. Bezwaar maken kan alleen achteraf.

Privacy, opslag en bewaartermijn beelden

Om de privacy te beschermen gaat de gemeente zorgvuldig om met het beeldmateriaal van de bodycam. De beelden worden met encryptie versleuteld opgeslagen en kunnen alleen worden uitgelezen op het gemeentehuis. Een beperkt aantal geautoriseerde personen mag de beelden bekijken. Dit mag alleen:

  • Als bewijsmateriaal door het Openbaar Ministerie en/of de politie in geval van opsporing en vervolging van strafbare feiten (artikel 126nd van het Wetboek van Strafvordering);
  • Bij de behandeling van klachten over het optreden van een BOA. Zowel de BOA als de betrokken burger kan de beelden opvragen;
  • Bij een verzoek van inzage door een betrokken BOA indien hij zijn eigen handelen wil evalueren.

 

De gemeente bewaart de beelden maximaal 28 dagen. Daarna worden ze automatisch vernietigd. Bij een juridische procedure worden de beelden langer bewaard. Lees meer op de pagina Privacy .

Klacht of uitleesverzoek

Een klacht over het optreden van een BOA in combinatie met een uitleesverzoek voor de bodycam beelden dient schriftelijk aan de gemeente Heumen gericht te worden. Het verzoek kunt u richten aan:

Gemeente Heumen, T.a.v. afdelingshoofd BML, Betreft uitleesverzoek bodycam, Postbus 200, 6580 AZ Malden.

Of per e-mail aan Heumen@Heumen.nl t.a.v. afdelingshoofd BML

Het uitleesverzoek dient minimaal onderstaande informatie te bevatten:

  • Organisatie, naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres.
  • Een aantoonbaar belang voor het uitkijken van de beelden.
  • Datum, tijdstip en plaats waar de beelden zijn opgenomen.

 

Werking bodycam