BOA's

Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) houdt zich bezig met toezicht en handhaving in de openbare ruimte op grond van de geldende regels (Algemene Plaatselijke Verordening en Drank- en Horecawet). Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • overlast van hangjongeren;
  • parkeerovertredingen;
  • toezicht op evenementen;
  • een bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van de gemeente;
  • overtreders aanspreken en - indien nodig - handhavend optreden;
  • samenwerken met de brandweer, politie en/of hulpverleningsinstanties.

De BOA's in de gemeente Heumen dragen sinds mei 2020 een bodycam. Een bodycam is een op de kleding geplaatste camera die beelden op kan nemen. BOA’s hebben vaak te maken met agressie en geweld. Uit ervaring blijkt dat het zichtbaar dragen van zulke camera’s agressie kan voorkomen. Dit is goed voor de veiligheid van de BOA’s.

Wijkagent

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Als het nodig is, krijgt de wijkagent hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

De wijkagent onderhoudt contact met externe partners waaronder de gemeente. Problemen worden besproken en er wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden en door wie. Informatie uit de buurt is dan van essentieel belang.

Wat doet de wijkagent met uw melding?

Soms gebruikt de wijkagent uw informatie in lopende onderzoeken. Een andere keer neemt de wijkagent aan de hand van uw klacht of probleem poolshoogte en kan de wijkagent bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast zorgt. Ook kan de wijkagent een probleem doorspelen aan partners, zoals de gemeente of de woningbouwvereniging.

Hoe kom ik in contact met mijn wijkagent?

Dit kan via internet. Kijk op Mijn buurt(externe link) op de website van de politie wie uw wijkagent is, of er eventueel spreekuur in de wijk is en hoe hij/zij te bereiken is. Natuurlijk kunt u ook (0900) 88 44 bellen voor een afspraak met uw wijkagent.

Beveiligingscamera melden

Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u één of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.

Help uw buurt veiliger maken

Stel er wordt bij u ingebroken. De politie kijkt dan in een databank wie bij u in de buurt een camera heeft hangen en kan vervolgens snel de beelden ophalen om te kijken of de dader er misschien op staat. De politie kijkt dus niet live mee met uw camera’s, maar inventariseert alleen waar deze hangen. Zo beschermt uw camera niet alleen uw eigen bezit, maar helpt u tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken.

Camera aanmelden

U kunt uw camera(’s) aanmelden via www.politie.nl/cib(externe link). Op deze website vindt u ook meer informatie en veelgestelde vragen.