In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels die gelden in de gemeente Heumen. De APV gaat altijd in op regelgeving rondom openbare orde en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van evenementen, het inzamelen van geld of goederen, standplaatsen e.d.

APV van de gemeente Heumen

Aanvullende regels

Hieronder vindt u aanvullende regels op de APV die nu gelden en die op overheid.nl zijn gepubliceerd. De regels staan op volgorde van het bijbehorende APV-artikel.

Artikel 2:6 - aanwijzen (gedeelten van) wegen verbod gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen te verspreiden. (Tijdens de doorkomst van de Nijmeegse Vierdaagse)

Artikel 2:9 - aanwijzen (gedeelten van) wegen verbod als straatartiest e.d. op te treden.

Artikel 2:48 - aanwijzing gebied verbod alcoholhoudende drank te nuttigen

Artikel 2:65 - aanwijzen gebied waar het verboden is om te bedelen

Artikel 5:6 - aanwijzen plaats verbod parkeren caravans e.d.

Artikel 5:8 - aanwijzen plaats en weg verbod parkeren grote voertuigen

Artikel 6.2 - aanwijzen personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de APV

Artikel 151a van de gemeentewet toezichthouder prostitutie

De aanwijzingsbesluiten zijn uitwerkingen van bevoegdheden, verbodsbepalingen enz. in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het besluit maakt duidelijk in welke situatie of op welke plek een bepaald voorschrift geldt of wie bevoegd is op te treden.