In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels die gelden in de gemeente Heumen. De APV gaat altijd in op regelgeving rondom openbare orde en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van evenementen, het inzamelen van geld of goederen, standplaatsen e.d.

Lees hier de APV van de gemeente Heumen