Als u vanaf een vaste plaats in de openlucht goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden heeft u een standplaatsvergunning nodig. Dit geldt voor de vaste standplaatsen voor de verkoop van consumptieartikelen, maar ook voor bijvoorbeeld een bus van CZ of een kraam van een politieke partij.

   Prijs

   Voor een standplaatsvergunning worden leges in rekening gebracht:

   • Voor één dag: € 69,55
   • Voor één week: € 123,80
   • Voor één maand: € 167,20
   • Voor één kwartaal: € 237,50
   • Voor één half jaar: € 326,50
   • Voor één jaar: € 475,60

   Aanvragen

   U vraagt een standplaatsvergunning tenminste 8 weken voor het innemen van de standplaats schriftelijk aan bij de gemeente via het aanvraagformulier standplaatslink naar pdf bestand.

   Als er veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plek), kan de gemeente een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag pas als een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.

   Beslistermijn

   De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de vergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

   Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

   Standplaats tijdens Vierdaagse

   Voor de verkoop van goederen in de openlucht tijdens de Nijmeegse Vierdaagse moet ook een standplaatsvergunning aangevraagd worden. Lees meer op de pagina Standplaats Vierdaagse.

   Weekmarkt

   Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt in Malden gelden andere regels. Hiervoor hebt u een marktvergunning nodig. Vraag hierover meer informatie bij de gemeente via telefoonnummer 14 024.

   Venten

   Het verkopen van goederen op straat of huis aan huis volgens het ventprincipe is vergunningvrij op maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 22.00 uur.  Kenmerkend voor het venten is dat de venter de goederen of diensten steeds op een andere plaats aanbiedt. Venten is verboden als daardoor de openbare orde en veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.