Groen gas is beter voor het klimaat dan aardgas. Het wordt gemaakt door vergisting van mest, gft en ander organisch afval. Tijdens dit proces komt methaan vrij, ook wel biogas genoemd. Voordat het toegevoegd kan worden aan het gasnet wordt het eerst opgewaardeerd tot groen gas. Bij de productie van groen gas komt geen extra CO2 in de lucht. Dat is winst.

In huis kunt u groen gas gebruiken voor verwarmen (HR-ketels, hybride warmtepompen en als bijverwarming voor warmtenetten) en voor koken. Er zijn geen grote aanpassingen nodig. De radiatoren, cv-ketel en het gasfornuis kunnen blijven staan. Wanneer u kiest voor een energieleverancier die groen gas aanbiedt, krijgt u een mix van groen en grijs. Net als bij groene stroom. U gebruikt dus nog wel het fossiele aardgas, maar het is een stapje in de goede richting.

Isoleren is belangrijk

In Nederland zijn de meeste woningen die gebouwd zijn vóór 2018 nog afhankelijk van gas. En helaas zit daar een knelpunt. Er kan voorlopig niet genoeg groen gas geproduceerd worden om al die woningen te verwarmen. Daarom blijft het zaak het gasverbruik thuis te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door de thermostaat wat lager te zetten en korter te douchen, maar vooral door betere isolatie. Een goed geïsoleerd huis vraagt minder energie voor verwarming. In Malden Noordoost ontzorgt bewonersinitiatief ‘Energiezuinig Wonen’ wijkgenoten bij de isolatie van hun woningen. Door een gezamenlijke aanpak worden kennis en ervaring ook door bewoners onderling gedeeld.

Op www.toekomstmaldennoordoost.nl(externe link) leest u meer over de aanpak. Of mail uw vraag naar: menno@toekomstmaldennoordoost.nl

Kijk ook eens op: www.hier.nu/hier-checkt-groen-gas(externe link) 

Bewonersinitiatief Energiezuinig Wonen Malden Noordoost is aangesloten bij Heumen Duurzaam en Groen. Kijk voor de agenda en meer op www.heumenduurzaamengroen.nl(externe link).