We zetten ons in om klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties. Onze kinderen zijn de toekomst. Juist daarom worden ook de basisscholen betrokken bij dit thema. In opdracht van de gemeente is het lesprogramma 'de Klimaatridders' ontwikkeld. Dit is een lesprogramma wat de scholen kunnen afnemen. De uitvoering ligt vervolgens bij de scholen.

Zelf bedenken en uitvoeren

Daarnaast is de Kinderdenktank ‘Woordvoerders voor de Toekomst’ opgezet. Dit project wordt begeleid door NME Plaza. Als startsein geeft NME Plaza op elke school een gastles over het klimaat. De kinderen uit groep 7 en 8 kunnen daarna solliciteren om deel te nemen aan de kinderdenktank. In vijf bijeenkomsten bedenken zij duurzame acties én voeren deze uit. Afgelopen jaar werd ook een bezoek gebracht aan een windmolenpark.

Uitgevoerde acties in 2019 waren onder meer: het ontwerpen van een afvalbak tegen de rommel van jongeren op het Kerkplein, het planten van bloemen voor bijen en de actie ‘Ring Ring’ die de Kinderdenktank tot € 500 steunt als er via de Ring-Ring app 15.000 kilometer bij elkaar wordt gefietst. Dit doel werd behaald en met dit geld wordt bij elke basisschool een wensboom geplant. 

In januari is de eerste Kinderdenktank van 2020 bij elkaar gekomen.