Zoekt u een kinderdagverblijf, bso, gastouder of gastouderbureau? Kijkt u dan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierin zijn alle geregistreerde kinderdagverblijven, bso’s, gastouders en gastouderbureaus opgenomen.

Aanbieders van kinderopvang in onze gemeente:

Kinderopvangtoeslag

Staat het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouder van uw kind ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl

Handhaving en inspectie

De kwaliteitseisen waaraan de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten voldoen, staan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO). Als een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal niet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet, dan moet de gemeente handhaven. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u ook de inspectierapporten van alle kinderdagverblijven, bso’s en gastouderbureaus.

  Peuterspeelzalen

  Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION) voert voor de gemeente Heumen het peuterspeelzaalwerk uit.

  Malden

  Peutergroep Drakesteyn

  Peutergroep Drakenfort 

  Overasselt

  Peutergroep de Zilverberg

  Tegemoetkoming voor Sociaal Medische Indicatie (SMI)

  Heeft u lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kan u daardoor (tijdelijk) niet voor uw kind(eren) zorgen? Dan kunt u een Sociaal Medische Indicatie aanvragen. Deze regeling biedt u tijdelijk een vergoeding voor de kinderopvangkosten. Op deze pagina vindt u meer informatie.