Wij vinden het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en ideeën samen te brengen om ons landschap te ontwikkelen. Heeft u een idee of initiatief? Neem contact met ons op.

Wilt u de handen uit de mouwen steken?

Doe dan mee met de activiteiten van Lierdal Actief(externe link), Natuurstichting Kadans(externe link), de Heemtuin Malden(externe link) of het Erfgoedplatform(externe link). Dit kan gedurende het hele jaar. Ieder najaar kunt u meedoen aan de landelijke Natuurwerkdag(externe link), een initiatief van LandschappenNL(externe link). Jong en oud werken tijdens deze dag mee aan het behoud en herstel van natuur en landschap.

Wij vinden het belangrijk het onderhoud van landschap door vrijwilligers te stimuleren en waarderen de inzet van de vrijwilligers. Er zijn ook in onze gemeente vele locaties beschikbaar, zoals het Lierdal ten zuiden van Malden, de heemtuin in Malden, het dassengebied Heumen-Noord, bij de scouting St. Walrick en in de Overasseltse vennen. Er worden bijvoorbeeld heggen geknipt of gevlochten, snoeihout opgeruimd en geplagd.

Bestaande initiatieven en projecten

Wilt u meer weten over bestaande initiatieven en projecten in onze gemeente? Een aantal actuele projecten zijn:

Subsidie Landschap en Biodiversiteit in Heumen

Op 17 mei 2022 was er een informatieavond over de subsidieregeling voor het versterken van landschap en biodiversiteit in het buitengebied van gemeente Heumen. Er is uitleg gegeven over landschappelijke beplanting op uw erf/perceel. Hiermee kunt u bijdragen aan meer biodiversiteit. Op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland vindt u meer informatie over de subsidieregeling en kunt u zich aanmelden(externe link).

Andere subsidies

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking kan komen voor ondersteuning door de gemeente in de vorm van advies, samenwerking of financiering? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u de weg wijzen naar subsidieprogramma's bij gemeente, provincie of rijk.

Beleid

Wij hebben samen met een aantal buurgemeenten een gezamenlijk Gebiedsuitvoeringsprogramma Maas en Waallink naar pdf bestand (GUP) voor het buitengebied opgesteld en per gemeente uitgewerkt in een Landschapsontwikkelingsplanlink naar pdf bestand (LOP). Op basis van het LOP is door inwoners een kaart opgesteld met landschapstypen, initiatieven en kansenlink naar pdf bestand.

Het biodiversiteitsplan 'Kansen voor hogere biodiversiteit in gemeente Heumen' is het uitgangspunt voor het stimuleren van onze lokale biodiversiteit. 

Ieder jaar wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin staat wat de plannen voor het dat jaar zijn. 

De jaarlijkse landschapsbijeenkomst (gepland: medio 2023) is een moment waarbij de projecten en de uitvoering worden besproken. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

Contact

Marieke Bos - Beleidsmedewerker groenbeheer (afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving) via telefoonnummer 14 024 of e-mail.