Wij vinden het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en ideeën samen te brengen om ons landschap te ontwikkelen. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie. Heeft u een idee of initiatief? Neem contact met ons op.

Wilt u de handen uit de mouwen steken?

Doe dan mee met de activiteiten van Lierdal Actief, Natuurstichting Kadans, de Heemtuin Malden of het Erfgoedplatform. Dit kan gedurende het hele jaar. Ieder najaar kunt u meedoen aan de landelijke Natuurwerkdag, een initiatief van LandschappenNL. Jong en oud werken tijdens deze dag mee aan het behoud en herstel van natuur en landschap.

De gemeente vindt het belangrijk het onderhoud van landschap door vrijwilligers te stimuleren en waardeert de inzet van de vrijwilligers. Er zijn ook in onze gemeente vele locaties beschikbaar, zoals het Lierdal ten zuiden van Malden, de heemtuin in Malden, het dassengebied Heumen-Noord, bij de scouting St. Walrick en in de Overasseltse vennen. Er worden bijvoorbeeld heggen geknipt of gevlochten, snoeihout opgeruimd en geplagd.

Bestaande initiatieven en projecten

Wilt u meer weten over bestaande initiatieven en projecten in de gemeente? Een aantal actuele projecten zijn:

Beleid

De gemeente Heumen heeft samen met een aantal buurgemeenten een gezamenlijk Gebiedsuitvoeringsprogramma Maas en Waal (GUP) voor het buitengebied opgesteld en per gemeente uitgewerkt in een Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Op basis van het LOP is door inwoners een kaart opgesteld met landschapstypen, initiatieven en kansen.

De jaarlijkse landschapsconferentie juni is een moment waarbij de projecten en de uitvoering worden besproken. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

Subsidies

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking kan komen voor ondersteuning door de gemeente in de vorm van advies, samenwerking of financiering? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u de weg wijzen naar subsidieprogramma's bij gemeente, provincie of rijk.

Contact

Marieke Bos
Beleidsmedewerker groenbeheer (afd. Bouwen, Milieu en Leefomgeving)
14 024
MBos@heumen.nl