Er zijn diverse initiatieven waar inwoners bijdragen aan een rijke biodiversiteit. Op deze kaart ziet u welke projecten er zijn. Mist u een project? Mail dit dan aan Marieke Bos, beleidsmedewerker groenbeheer via mbos@heumen.nl.

Vergroenen kan niet zonder u. 

Om de biodiversiteit te vergroten zijn mensen nodig. Veel mensen. En eigenlijk het liefst lokale mensen die het gebied kennen, met passie voor de natuur en ook nog supergemotiveerd. Deze wens in combinatie met een beperkt budget lijkt een ‘mission impossible’. Gelukkig mogen we al jarenlang rekenen op verschillende groepen vrijwilligers die fantastisch werk doen. We ondersteunen hen met cursussen en materialen en betrekken hen zoveel mogelijk bij onze plannen. Uit de inzet van deze groeiende groep mensen blijkt hoe het onderwerp natuur en biodiversiteit bij onze inwoners leeft. Wilt u ook meedoen? Graag! Iedereen is welkom: met en zonder groene vingers!  Op de pagina meehelpen in het groen leest u hier meer over. 

Biodiversiteit: inwonersprojecten

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Biodiversiteit: inwonersprojecten

Tekstversie

Klimaatadaptatie Dravik - Schoof

Dit project is ontstaan uit een initiatief van de vrijwilligers van Samen Doen. Zij willen de gemeente ondersteunen bij het vergroenen en klimaatbestendig maken van de wijk en starten in de omgeving van Dravik. Lees meer op de projectpagina

Locatie

Groenstrook op Dravik, die de Veldsingel verbindt met het Lierdal

Adres

Dravik , 6581RG, Malden, NL

Hoogstamboomgaard Elshof

In deze hoogstamboomgaard staan verschillende rassen appel en perenbomen. Ieder jaar is er eind september een appeloogstfeest. 

In de Elshof zijn hoogstamfruitbomen aangeplant. In het grasland groeien een aantal plantensoorten, zoals kropaar, ridderzuring, gewoon struisgras, paardenbloem, scherpe boterbloem, gestreepte witbol gewoon biggenkruid, rode klaver en fluitenkruid. Het perceel is eigendom van de gemeente Heumen en wordt beheerd door maaien en afvoeren en begrazen. 

Locatie

De boomgaard ligt aan ’t Laantje. Dit is een onverharde zijweg van de Rijksweg in Malden ter hoogte van de Union velden en bij het adres Rijksweg 22.

Proeflocatie minder maaien

Bloemen in het gras krijgen ruimte om te bloeien. De grasstroken langs de veldsingel worden daarom na mei voor het eerst gemaaid. Deze aanpak wordt hier getest om te zien of dit het gewenste resultaat brengt. 

Locatie

Grasstroken langs Veldsingel in Malden

Bloemrijk lint

Aan de rand van Overasselt is een waterberging aangelegd in samenwerking met het Waterschap. Het riet wordt jaarlijks door gemeente voor een derde deel gemaaid, waardoor het een schuilplek blijft voor fauna. Het waterschap maait de watergang en het schouwpad.

Locatie

Laagstraat Overasselt

Werkgroep groen Erfgoed

Werkgroep “Groen Erfgoed” van Erfgoedplatform gemeente Heumen houdt zich bezig met al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd. Lees meer op hun website(externe link)

Locatie

De werkgroep is actief in de hele gemeente. 

Onderhoud en aanplant plantsoen

Bij de Plantsoenstraat, Meidoornpark en Raadhuisstraat is een groep inwoners actief om plantsoenen en park te beplanten en onderhouden. 

Locatie

Bij de Plantsoenstraat, Meidoornpark en Raadhuisstraat in Malden

Aanplant bloemen en struiken

omwonenden hebben bloemen en struiken aangeplant voor meer biodiversiteit 

Locatie

Gildeplein in Nederasselt

Natuurstichting Kadans

Vrijwilligers onderhouden waardevol natuurgebied. Lees meer over deze stichting op hun website(externe link)

Locatie

Hollestraat 42, Nederasselt

Bloemrijk plantsoen

Omwonenden en vrijwilligers onderhouden bloemrijke plantsoenen

Locatie

Koningin Wilhelminastraat en dorpsplein in Overasselt

Onderhouden dassengebied

Het gebied wordt beheerd door boer Stan (begrazing door koeien) en vrijwilligers onder leiding van Jef Gielen. Ze onderhouden het Dassengebied, o.a. door heggenbeheer. 

Locatie

Heumen-Noord

Levendig groen Toekomst Malden Noordoost

De werkgroep 'levendig groen' van Toekomst Malden Noordoost zetten zich in voor levendiger groen in tuinen en in het gemeentelijk groen. Lees meer op hun website(externe link) 

Locatie

Malden Noordoost: Molenwijk, Randwijk en Kroonwijk

Heemtuin

Vrijwilligers beheren diverse kleine landschappen. Lees meer op hun website.(externe link)

Locatie

Aan de Bosweg in Malden

Bloembollen in grasveld

Vrijwilligers hebben bloembollen geplant in het grote grasveld

Locatie

grasveld het Alm

Landschapsbeheer Lierdal

De Vrijwilligers van Samen Doen verbeteren de biodiversiteit in het Lierdal door de aanleg van heggen, boomgaard en bloemrijke graslanden. Lees meer op hun website.(externe link)

Locatie

Het Lierdal in Malden

Beheer gemeentelijke boomgaarden

Vrijwilligers beheren de gemeentelijke boomgaarden in Heumen, en Malden

Locatie

Malden: Rijksweg naast Intratuin en gebied zuidelijk van Vieracker, 

Heumen: Dassengebied Heumen- Noord en Monumentweg