LEADER subsidie? Grijp die kans!

De gemeente Heumen is samen met andere gemeentes uit de regio LEADER gebied geworden. Dit biedt kansen voor inwoners die ideeën hebben maar niet genoeg geld om deze te verwezenlijken. Hoe zit dat nu precies met deze subsidie? 

Angela van der Pijll is namens onze gemeente inwonersvertegenwoordiger in de Locale Actie Groep (LAG). Zij vertelt over de subsidie en heeft een belangrijke oproep: “Heb je een idee? Laat van je horen! Wie weet levert het een subsidie op!”

Wat is de LEADER subsidie?

“Leader is een Europese subsidie. De gemeente Heumen is samen met Berg en Dal, Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen aangesteld als LEADER gebied. Hebben inwoners een goed idee om de leefbaarheid op het platteland te verbeteren? Dan kan de LEADER subsidie het idee financieel steunen.”  

Om hoeveel geld gaat het?

“Voor onze regio is 1,2 miljoen euro beschikbaar. Projecten kunnen subsidies krijgen van 10.000 tot 80.000 euro. De helft van de kosten van het project mogen hiermee betaald worden. Voor de andere helft van de kosten moeten projecten op andere manieren geld vinden. Bijvoorbeeld door crowdfunding.”  

Wat voor een soort projecten komen in aanmerking?

“De subsidie is er voor projecten in onze regio die wonen, leven en verblijven in onze gemeente nog fijner maken. Het gaat om projecten die bijdragen aan:

  • Leefbare veerkrachtige dorpen  
  • Een groene regio met veel biodiversiteit  
  • Een sterke lokale (vrijetijds)economie  

Ook is het belangrijk dat het project oog heeft voor duurzame energie en de gevolgen van klimaatverandering. De subsidie is niet voor individuen. (Samenwerkende) verenigingen, stichtingen of ondernemingen kunnen een aanvraag indienen.”

Kunt u een paar voorbeelden noemen?

“Je kunt denken aan een dorpsmoestuin, een andere bestemming voor een dorpskerk, vervoer van mensen van het buitengebied naar activiteiten, inrichten van een speel- en ontmoetingsplek, ontwikkelen van nieuwe, duurzaam geproduceerde producten, kleinschalige toeristische activiteiten. De Achterhoek is ook LEADER gebied. Op www.leaderachterhoek.nl staan mooie voorbeelden.”

Wie bepaalt of een project een subsidie krijgt?

“De Lokale Actie Groep (LAG) beoordeelt de aanvragen. Naast mij zitten er nog 5 inwoner-vertegenwoordigers in het LAG. Zo zijn alle gemeenten vertegenwoordigd. Ook zitten er een vertegenwoordiger van een natuurorganisatie en van een agrarische organisatie (ZLTO) in. En 2 wethouders. Voor onze gemeente is dat Wim Wink. Daarnaast krijgen we ondersteuning van ambtenaren vanuit de gemeente en provincie en hebben we een coördinator.  

Vanuit het LAG geven we advies over de haalbaarheid en toekenning van de subsidie-aanvraag. Ook geven we tips voor verbetering ervan. We willen inwoners stimuleren om hun ideeën uit te werken en te delen door een korte presentatie. Ook gaan we bijeenkomsten organiseren om de uitwerking van projecten te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een “spoedcursus” fondsenwerving of bijeenkomsten om van elkaar te leren.”

Heumense inwoners hebben een idee! En nu?

“Individuen kunnen geen aanvraag doen. Bundel dus eerst de krachten of sluit aan bij een bestaande organisatie. Verenigingen, stichtingen of ondernemingen kunnen een aanvraag indienen. Heeft jouw groep een uitgewerkt plan? Denk je dat dit voldoet aan de criteria? Of twijfel je daarover? Jolanda Kemna is de coördinator van het LAG. Zij hoort graag van jullie! Ook bij twijfel. Of als je nog geen concrete plannen hebt en wil weten of het idee in aanmerking voor de subsidie kan komen. Ook is het aan te raden de website van LEADER door te nemen. Daar staan alle voorwaarden en stap voor stap uitleg”

Waarom is deze LEADER subsidie zo'n mooie kans voor onze inwoners?

“Omdat er in onze dorpen veel actieve mensen rondlopen, met ideeën die een aanwinst kunnen zijn voor onze leefomgeving (mens, natuur, verbinding). Ook hou ik ervan als mensen de handen ineenslaan, profiteren van elkaars sterke kanten en op die manier iets moois tot stand brengen. Zodat we met een trots en tevreden gevoel kunnen kijken naar een gerealiseerd project, waar we met zijn allen plezier en profijt van hebben.” 

Wie is Angela van der Pijll?

Angela woont in Overasselt is onder andere betrokken bij Dorpsplatform Overasselt. Ook voor de inwoners van Nederasselt, Heumen en Malden vertegenwoordigt zij onze gemeente in het LAG.