Functie

Wethouder

Contactgegevens

Telefoon: 14 024
E-mail: bestuurssecretariaat@heumen.nl

Portefeuille

 • Financiën en Grondexploitaties 
 • Economische zaken 
 • Recreatie en Toerisme 
 • Pacht
 • Sport
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Verduurzaming dorpshuizen 
 • Energietransitie
 • Project gemeentehuis

Nevenfuncties

 • Consultant O2Workflow BV – Malden (bezoldigd)
 • Voorzitter Kerkrentmeesters / ouderling Protestantse Gemeente Heumen – Heumen (onbezoldigd)

Uit hoofde van de functie:

 • Lid dagelijks bestuur RvN@
 • Lid algemeen bestuur MGR Rijk van Nijmegen