Mei is de 'Maai Mei Niet' maand

Laat de bloemen in het gazon nog even staan, Mei is de 'Maai Mei Niet' maand! 

In mei maaien we gazons op sommige plekken niet. Landelijk is er aandacht voor de biodiversiteit en wordt aanbevolen om het maaien van gazons uit te stellen tot na de maand mei. Ook onze gemeente wil bijdragen aan biodiversiteit en daarom maaien we niet alle gazons in de maand mei.

Goed maaien is maatwerk: Iedere plek zijn eigen aanpak

Voor de bloemen en de bijen is het fijn als we het maaien overslaan.  Voor bijvoorbeeld spelende kinderen en honden is het juist fijn als er wel wat vaker gemaaid wordt. Ook maakt het uit hoe de bodem is. Op zandgrond groeit gras minder snel dan op kleigrond, en komen er meer bloemen voor. Daarom verschilt het per plek hoe vaak we er maaien. Een aantal voorbeelden van ons maaien op maat:

  • In eerdere jaren zijn de grasstroken bij de Veldsingel en Raadhuisstraat als proef ingezet. We hebben gezien dat er veel bloemen zijn bijgekomen, wat gunstig is voor de bij. Dit jaar hebben we afgesproken dat de aannemer die de gazons maait, bloemen in mei nog even laat staan.
  • Onder bomen die vrij in het gazon staan maaien we nog maar één keer per jaar. Daarmee verbeteren we de bodem voor de bomen. 
  • Behalve gazons hebben we ook grasstroken ingezaaid met bloemrijk gras. Dit maaien we twee keer per jaar en het maaisel voeren we af. 
  • Rondom obstakels en in de randen langs struiken maaien we een keer per jaar: tussen juni en september. Grasaren kunnen voor honden heel vervelend zijn, daarom houden we die extra in de gaten en houden we hier met het maaien rekening mee.  

Hoe kunt u zelf bijdragen? 

Door in uw gazon de bloemrijke plekken een maand niet te maaien en te laten groeien zijn wilde bijen en vele andere insecten enorm geholpen. Groeit er veel gras, dan is het beter dat wel te maaien, en het maaisel af te voeren. Bloemen krijgen dan meer kans. Wist u dat bijvoorbeeld de paardenbloem voedsel biedt aan 107 soorten solitaire bijen?  Kijk voor meer informatie op: www.bijenstichting.nl/maai-mei-niet.