Met milieuklachten over bedrijven kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. Ook kunt u een melding doen over (verdacht) grondverzet en verontreinigingen van oppervlaktewater.