Met milieuklachten over bedrijven kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)(externe link). Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. Ook kunt u een melding doen over (verdacht) grondverzet en verontreinigingen van oppervlaktewater. 

Uw milieuklacht over een bedrijf kunt u digitaal melden via Milieuklacht Gelderland: www.milieuklachtgelderland.nl(externe link), of via telefoonnummer: 026 37 71 800.

Geluidsoverlast melden

Op de pagina geluidsoverlast melden leest u meer over de verschillende soorten geluidsoverlast en waar u deze kunt melden. 

Er is iets mis met het water

Ziet u vervuild oppervlaktewater, bijvoorbeeld in een sloot of kanaal? Ziet u dode vissen of is er iets mis met het riool? Alle watervragen en klachten kunt u stellen via het Meldpunt Water(externe link). Vanuit dit meldpunt wordt de vraag dan doorgezet naar de juiste instantie. 

Er is iets kapot of mis in mijn omgeving

De Omgevingsdienst behandelt geen klachten over bijvoorbeeld het dumpen van afval door particulieren of klachten over vliegtuiglawaai.

Voor klachten/meldingen over zaken in de openbare ruimte kunt u terecht op Verbeterdebuurt(externe link).