Bouwplan voor appartementencomplex aan het Kerkplein

Door projectontwikkelaar City Developer-S is een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van een appartementencomplex bestaande uit 10 appartementen op het perceel Kerkplein 10 -12. Het nu op dit perceel aanwezige voormalige schoolgebouw De Muse blijft gehandhaafd en wordt geïntegreerd in het plan. De bestaande aangebouwde woning wordt afgebroken.

Om de realisering van dit plan planologisch mogelijk te maken, zal de gemeenteraad een bestemmingsplan moeten vaststellen. Dit bestemmingsplan, 'Malden, Kerkplein 10 -12', heeft tot en met maandag 22 augustus ter visie gelegen. Gedurende deze termijn van tervisielegging konden zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan worden ingediend. De vaststelling van het bestemmingsplan is gepland op 15 december 2022. Na het onherroepelijk van kracht worden kan een omgevingsvergunning voor het bouwen worden verleend.
De bouw zal naar verwachting in de loop van 2023 starten.

Laatst bijgewerkt op: 17 november 2022