Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Neem dan telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken: 14 024 of 024 358 83 00. U kunt hieronder ook een formulier invullen voor het maken van een afspraak. Wij bellen u dan voor het maken van een afspraak.

Bel mij terug voor een afspraak

Wat heb ik nodig?

 • Uw verblijfsvergunning.
 • Uw geldige paspoort.
 • Uw geboorteakte.
 • Het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma).

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, of u woont samen met een Nederlandse partner, moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • Huwelijksakte.
 • Akte van geregistreerd partnerschap.
 • Bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner.

Belangrijk bij buitenlandse documenten

De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf na bij de gemeente of dit nodig is. Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Kijk voor alle informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): hier kunt u checken of u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe werkt het?

 • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
 • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • U betaalt de kosten.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

Als u wordt genaturaliseerd krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst heet de naturalisatieceremonie. U moet hieraan meedoen. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Kosten

 • Naturalisatieverzoek 1 persoon: € 1023
 • Naturalisatieverzoek samen met partner: € 1305
 • ​Mee-naturaliseren kind jonger dan 18: € 151
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel: € 760
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner: € 1044

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND.

Extra informatie

Nederlander worden door optie

Als u geen Nederlander kan worden door naturalisatie, kunt u misschien Nederlander worden door optie. Check eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet. Daarna kunt u een aanvraag voor optie indienen bij de gemeente.

Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

Hebt u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.